Helse Førde arbeidsgruppe legemiddelliste

Arbeidsgruppe som arbeider med samstemming av legemiddellister ved Helse Førde (foto: Helse Førde)

Brukere deltar i pasientsikkerhetsarbeid

Publisert  Oppdatert 

Pasienter, pårørende og brukere av helsetjenester er viktige ressurser i arbeid knyttet til pasientsikkerhet og forbedring. Les om pilotprosjekter for brukerinvolvering.

Brukere er en ressurs

I trygge hender 24 - 7 oppfordrer helsepersonell til å ta med brukere i arbeidsgrupper og utvalg som arbeider med pasientsikkerhet og implementering av tiltak. 

En arbeidsgruppe i Helse Førde arbeider med å sikre pasientene bedre mot feilmedisinering. En viktig del av dette arbeidet er at alle pasienter skal få skrevet ut en legemiddelliste fra fastlegen som pasienten skal ha med seg ved all kontakt med helsetjenesten. I denne arbeidsgruppen deltar representanter fra det lokale brukerutvalget.

Engasjerte brukere i Helse Førde

Brukerne i Helse Førde ikke bare deltar, men er også aktive formidlere av budskapet om medisinlister til andre pasienter og brukere som går på faste medisiner. Oddveig Birkeland i Brukerutvalget i Helse Førde har skrevet leserinnlegg i flere lokalaviser. Hun har også vært gjesteblogger på hjemmesiden til Helse Førde.

Les Birkelands blogginnlegg om medisinliste

Pilotprosjekter ved Helgelandssykehuset og Vestre Viken

I spesialisthelsetjenesten er to helseforetak valgt ut som pilotprosjekter.

Helgelandssykehuset HF har pilotprosjektet I pasientens fotspor. Foretaksdirektør Per Martin Knutsen og tre avdelingsdirektører følger noen pasienter for å lære mer om hvordan pasienter ved sykehuset opplever oppholdet sitt.

Erfaringene så langt er positive. Både pasienter og personale har tatt godt i mot direktørene og gir tilbakemeldinger om at de setter pris på at ledelsen er tilstede og viser interesse for det som skjer på sykehuset

Den danske pasientsikkerhetskampanjen har holdt på i noen år og har gode erfaringer med at toppledere ved sykehus går I pasientens fotspor. Tilbakemeldinger fra danske sykehusdirektører er at de lærer mye av å se eget sykehus fra pasientens eller pårørendes ståsted.

Vestre Viken HF er i startgropen for sitt pilotprosjekt, hvor de skal se på brukermedvirkning knyttet til systemer og strukturer. Foretaket tester sin egen medisin ved å la dette være et brukerstyrt prosjekt. Det vil si at representanter fra brukerutvalget deltar aktivt og er med på å definere prosjektet.

I løpet av høsten planlegges oppstart av et prosjekt i kommunehelsetjenesten.

(Oppdatert 24.08.2012)

Print