Brukermedvirkning på sitt beste

Publisert  Oppdatert 

Rokilde sykehjem i Kristiansund kommune tar brukermedvirkning på alvor. Ved å innføre brukerråd har pasienter og pårørende fått en arena der de kan ta opp saker som er viktige for dem.

Kristiansund kommune ved Rokilde sykehjem har deltatt som pilot på nnsatsområdet riktig legemiddelbruk i sykehjem. I en videreføring av dette har sykehjemmet ønsket å prioritere brukermedvirkning for å bedre pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten.

Rokilde har blant annet utviklet en guide for bruker og pårørendesamarbeid i forbindelse med legemiddelbruk. Dette er tenkt som et verktøy for å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem, ved at pasient og pårørendes erfaringer og ønsker blir lagt vekt på i legemiddelbehandlingen.

Arena for samarbeid

Videre har innføring av brukerråd ført til flere forbedringer ved sykehjemmet. Brukerrådet fungerer som et rådgivende organ for ledergruppen, og består av nåværende og tidligere pårørende. Rådet har faste møter der ledergruppen, tillitsvalgte og verneombud deltar. Gjennom brukerrådet får pasienter og pårørende komme med innspill, krav eller klager som de ønsker skal tas opp i ledelsen.

Rokilde har hatt brukerråd siden 2009, og har vært en viktig pådriver for etablering av brukerråd ved alle sykehjemmene i Kristiansund.

- Akkurat nå jobber vi for å forskyve middagsserveringen fra klokken tolv til halv fire, samt å innføre lunsj. Ettermiddagen blir fryktelig lang, og er den kjedeligste tiden for beboerne. De trenger noe å se frem til på ettermiddagen, sier Arve Bruseth, tidligere pårørende og medlem av brukerrådet ved Rokilde.

Røykfri i uniform

Brukerrådet har blant annet innført en ordning som de kaller røykfri i uniform, etter klager fra beboerne om at det luktet røyk fra pleierne da de kom tilbake fra røykepause.

- Hvis du er syk så kan røyklukt være svært ubehagelig. Det skal være hyggelige omgivelser for beboerne, derfor var dette et viktig tiltak som har fungert veldig bra, forklarer Bruseth.

Å forebygge underernæring er et annet viktig tiltak som brukerrådet er pådrivere for. Mange eldre er underernærte, og dette er et problem, også blant beboerne på Rokilde.

- Gjennom brukerrådet har vi som pårørende fått en stemme. Det blir en mer åpen dialog med de ansatte, og vi kan lettere få til endringer som kan øke trivselen til beboerne, sier Bruseth.

Lederansvar

Bruseth, som har vært med å etablere brukerråd ved andre sykehjem i kommunen, forteller at brukerrådet er kommet for å bli, men at det avhenger av at ledelsen fortsetter å prioritere ordningen.

- Ledere må ta brukermedvirkning på alvor. Det er opp til dem å gjennomføre dette, og sørge for at denne muligheten er tilgjengelig for beboerne og de pårørende, avslutter Bruseth. 

Pilotprosjektet i Kristiansund kommune har vært ledet av Linda Nygård ved Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal.

Se video av Arve Bruseth og Linda Nygård som forteller om brukerrådet ved Rokilde

Print