Forbedringsgruppen på Norheim Bu- og behandlingsheim på det siste læringsnettverket i Tromsø, vi er stolte vinnere av posterprisen!

På bildet er Bodhild Eriksen (avdelingssjef) Wenche Berit Sandvik (avdelingsleder) Marie Stokke (sykepleier) Monica Steindal (hjelpepleier) Sissel Baustad (virksomhetsleder) Tove Rosseland (kvalitetsrådgiver og prosjektleder for pasientsikkerhetsprogrammet) og Marie Hansen (sykepleier)

Forbedringsgruppen på Norheim Bu- og behandlingsheim ble vinnere av posterprisen på siste samling i læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand! Bodhild Eriksen (avdelingssjef), Wenche Berit Sandvik (avdelingsleder), Marie Stokke (sykepleier), Monica Steindal (hjelpepleier), Sissel Baustad (virksomhetsleder), Tove Rosseland (kvalitetsrådgiver og prosjektleder for pasientsikkerhetsprogrammet), og Marie Hansen (sykepleier).

- Det kliniske blikket skjerpes med NEWS

Publisert  Oppdatert 

En rekke kommuner jobber med å oppdage tidlig forverring hos pasienter som er i ferd med å bli veldig dårlige. På Norheim Bu- og behandlingssenter i Karmøy kommune utfører de nå NEWS-målinger på 95 prosent av pasientene.

Sissel Baustad ved senteret fremhever at det er de ansatte som er nøkkelen til at verktøyene skal fungere og gi resultater.

- Personalet på avdelingen har høy kompetanse og har vært svært engasjerte og positive til å sette i gang med skåringsverktøyet NEWS. Det var noe skepsis og mistanke om at det ville ta for mye tid, men dette har gått seg til og vi har også blitt mer effektive. De ansatte ser nytten av dette og gir tilbakemelding på at egen kompetanse styrkes og det kliniske blikket skjerpes, sier hun. Skåringsverktøyet NEWS brukes til observasjon, skåring og respons.

Hjulpet av læringsnettverket

Da Karmøy kommune ble en av pasientsikkerhetsprogrammets pasient- og brukersikre kommuner, var Nordheim Bu- og behandlingssenter den første institusjonen som startet arbeidet. 

- Vi satte ned et forbedringsteam som valgte tiltakspakken for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og meldte oss på læringsnettverket. Det har vært vesentlig å få hjelp fra samlingene og telefonmøtene. Vi fikk stort utbytte av læringsnettverket, sier Sissel Baustad. Hun er virksomhetsleder ved Norheim Bu- og behandlingssenter. 20 team fra hele Norge avsluttet nylig det nasjonale læringsnettverket for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

 Senteret har hatt opplæring for alle avdelingene. Nå har de slått sitt eget mål på 80 % gjennomførte NEWS-målinger og ligger stabilt på 95 prosent. 

Kompetansebygging og opplæring som viktig suksessfaktor

Engasjerte avdelingsledere som følger opp arbeidet i det daglige er en viktig suksessfaktor for å innføre en god kultur og en god oppfølging av pasientene. Når ledere sikrer høy kompetanse og skaper engasjement blant de ansatte, blir det enklere å benytte seg av verktøy som ABCDE, NEWS og ISBAR. ISBAR bidrar til sikker muntlig kommunikasjon.

- NEWS-skåren gjør det lettere å vurdere pasientene. Nyutdannede og studenter får et standard og felles dokumentasjonssystem som ikke går så mye på skjønn. Og ISBAR har vært nyttig i kommunikasjon med legevakten, sier Baustad. 

Men selv om dette er nyttige verktøy som også gir resultater, er det helt avgjørende å jobbe med opplæring. Baustad sier at det tok tid før de fant en god form på opplæringen. Det hjalp å få utdannet to fasilitatorer som har hatt ansvar for å lære opp alle avdelingene i verktøyene.

Tavlemøter sørger for gode rutiner

Noe av det viktigste for å lykkes er tavlemøter, og Norheim Bu- og behandlingssenter hadde allerede god erfaring med slike møter fra før. 

- Tavlemøtene har gjort de ansatte mer bevisste og ansvarliggjorte med tanke på både denne tiltakspakken og andre tiltakspakker. Tavlemøter har vært avgjørende for å lykkes. Vi har tavler hvor NEWS-skåren føres opp sammen med tidspunkt for neste måling. Tavlemøtet holdes daglig og er tverrfaglig med sykepleiere, fagarbeidere, lege og fysioterapeut til stede. Det er også viktig at avdelingsleder er med på tavlemøtene. Tverrfaglige refleksjoner bidrar til trygghet og bevisstgjøring, avslutter Sissel Baustad. 

Nordheim bogb

Tips og råd fra Norheim Bu- og behandlingssenter

  • Bruk tavlemøter for å innføre NEWS-målingene
  • Start med en liten gruppe først og test det ut
  • Målinger på Extranet er nyttig for å vite hvordan en ligger an i forhold til målsettingene.
  • Gi ros og feir!
  • NEWS-målinger er bare et hjelpemiddel for å kartlegge pasientenes helsetilstand. Det må alltid kombineres med kompetanse og kliniske blikk! 
Print