forside-nett

På Diakonhjemmet sykehus jobber de aktivt med våre tiltakspakker, og på akuttkirurgi og eldre med brudd har de blant annet klart 214 dager uten urinveisinfeksjon forårsaket av kateter. Enheten stilte engasjert opp da vi spurte om få ta forsidebilde til nettsiden og Facebook. (Foto: Stig Marlon Weston)

Disse fronter programmet

Publisert  Oppdatert 

Engasjerte medarbeidere på Diakonhjemmet sykehus har stilt opp på vårt nye forsidebilde. Her ser du hvorfor en av dem kaller seg en «stolt pin-up».

Asbjørn Hægeland til høyre på forsidebildet er enhetsleder for akuttkirurgi og eldre med brudd på Diakonhjemmet. Enheten jobber med flere av pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Hægeland sier at han har brukt tid på å tilpasse tiltakene til de utfordringene de har på enheten, før han har implementert pakkene. Slik ville han blant annet sikre at de ansatte reflekterte over risikoene.

Pin-up

- Pasientsikkerhetsprogrammet har et utmerket formål, og absolutt alle enheter og avdelinger innenfor vårt helsevesen har mye å hente herfra. En viktig suksessfaktor er at de tilpasses lokale forhold og at ansatte som jobber tett på pasienter er med på å utforme dem. Det er den beste måten å sikre at de oppleves som relevante og at de engasjerer, sier Hægeland.

Han mener at pasientsikkerhetsprogrammet er et glimrende utgangspunkt for å skape et godt og aktivt lokalt miljø for bedret pasientsikkerhet – gjennom engasjerte ansatte og ledere.

- Med et slikt utgangspunkt kan jeg være en stolt «pin-up» på nettsiden, sier han.

Bruker risikotavle

Daglig samles pleiere og ledelse til tavlemøte klokka 11. Til venstre for Hægeland på forsidebildet er sykepleier Tonje Jakobsen. Hun sier at hun opplever det som viktig å få være med og fronte pasientsikkerhetsprogrammet.

Jakobsen har jobbet med tiltakene innen både urinveisinfeksjon, trykksår, ernæring og legemiddelsamstemming. Hun synes møtene foran risikotavlen er veldig nyttige.

- Her går vi gjennom hver enkelt pasient og vurderer i forhold til våre innsatsområder. Blant annet vurderer vi om pasientene er utsatt for trykksår, og diskuterer ulike tiltak som bør iverksettes. Vi minner hverandre på å ta KMI og gjøre legemiddelsamstemming der det ikke er gjort. Vi tar KMI av alle pasienter over 65 år, og der vi ser det er behov, forteller hun.

Pasientsikkerhetsprogrammet tester nå ut det nye innsatsområdet forebygging av underernæring.

Forbedringstavle i gangen

Hægeland mener tavlemøtet er effektivt, engasjerende og har skapt gode resultater. Nå holder enheten på å lage forbedringstavle.

- Denne tavlen med resultater vil være synlig på en sentral plass i avdelingen – også for pasienter og pårørende. Vi ønsker å legge opp til en åpenhetskultur på hva vi ikke er gode på, hvordan vi vil forbedre oss og at vi er åpne for innspill fra pasient- og pårørendegruppen. Det blir veldig spennende, forteller Hægeland.

214 dager uten urinveisinfeksjon

Enheten hans klarte nylig 214 dager uten urinveisinfeksjoner forårsaket av kateter. I den perioden opererte de rundt 300 pasienter med hoftebrudd med gjennomsnittsalder på 85 år, hvor alle fikk innlagt permanent kateter.

- De aller fleste av våre pasienter er trykkutsatt. Dette gjelder spesielt de som har brukket hoften. I arbeid med trykksår som innsatsområde har personalgruppen blitt mer bevisst på å screene pasientene ved innkomst og ved hver vakt. Vi har også blitt mer bevisste på å dokumentere trykksår og sette i gang tiltak, avslutter Tonje Jakobsen.

Print