Diakonhjemmet-30

Dette bildet er fra Diakonhjemmet, hvor de jobber aktivt med tiltakspakkene til pasientsikkerhetsprogrammet. (Foto: Stig Marlon Weston)

Dette skjer til høsten

Publisert  Oppdatert 

Våre nye innsatsområder testes ut, nettsiden får ny design og vi reviderer strategien vår. Her ser du hva som skjer utover høsten.

Vi får stadig spørsmål om status for pasientsikkerhetsprogrammet sine fire nye innsatsområder, tidlig oppdagelse av forverret tilstand, forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel, tidlig oppdagelse og behandling av sepsis og ernæring. Her er en oppdatering på disse og flere andre aktiviteter, og datoer for noen læringsnettverk.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Tiltakene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand blir nå testet ut i to foretak. Fra høsten testes de også ved et sykehjem. Vi har allerede funnet tre gode piloter. Vi skal i tillegg ha en pilot i hjemmetjenesten.

På senhøsten blir tiltakspakka revidert basert på erfaringene. Nasjonalt læringsnettverk om tidlig oppdagelse av forverret tilstand arrangeres fra 25. til 26. januar 2017 av Helse Nord.

Forebygging av overdosedødfall etter fengsel

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel testes nå ut ved tre fengsler. Tiltakspakka vil bli revidert på høsten. Nasjonalt læringsnettverk settes i gang i 2017 enten i regi av pasientsikkerhetsprogrammet eller Kriminalomsorgsdirektoratet.

Ernæring

Tiltakspakka testes fra høsten ut både ved foretak og sykehjem. Læringsnettverk om tiltakspakka om ernæring kommer i mars 2017, og arrangeres av Helse Vest.

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Fra høsten skal tiltakspakka om tidlig oppdagelse og behandling av sepsis testes ut i tre foretak. Sepsis får nasjonalt læringsnettverk 1. til 2. februar 2017, som arrangeres av Helse Sør-Øst og av pasientsikkerhetsprogrammet.

Nye nettsider

I september får nettsidene til programmet ny design og struktur. Du finner oss på samme nettadresse. Mer informasjon om endringene kommer når de nye sidene lanseres.

Andre aktiviteter

Det blir nytt kull med utdanning for forbedringsagenter. Informasjon om søknad og oppstart kommer snart på nettsidene våre. Oppstarten blir i mai neste år. Søknadsfristen er 31. oktober.

Styringsgruppen og sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet har jobbet med revidering av strategien midtveis i programperioden. Revidert strategi vil bli offentliggjort i september.

Rapporten om pasientskader i 2015 målt med Global Trigger Tool (GTT) offentliggjøres også på høsten.

15. september er det klart for første møtet i Alumninettverket for de som tidligere har tatt forbedringsutdanning i regi av pasientsikkerhetsprogrammet. Invitasjoner går ut til de det gjelder.

Jobber du på en av de ti sykehusene som nå tester ut de 400 visittstolene våre? Vi vil ha dine erfaringer. Stolen skal legen bruke for å sette seg ned i øyehøyde med pasienten under visitten. Flere foretak og avdelinger har spurt om de kan få stoler. Først til neste år vil det bli tatt stilling til om vi skal produsere flere stoler.

Våren 2017 starter vi et nasjonalt læringsnettverk for brukermedvirkning. Informasjon om innhold og målgrupper kommer på nettsidene våre i løpet av høsten.

I tillegg skal flere helseforetak i løpet av høsten kjøre informasjonskampanjen «Bare spør» for første og andre gang.

Print