IMG_5435

Hjemmetjenesten i Time kommune i Rogaland jobber blant annet med å forebygge underernæring og tavlemøter. Sykepleier Katharina Liafjell holder plakaten, mens sykepleier Liv Tone R. Johansen står i midten bakerst med rosa klokke. (Foto: Magnus Lysén)

Disse fronter oss på Facebook

Publisert  Oppdatert 

Nylig byttet vi toppbilde på Facebook. Les mer om de engasjerte ansatte i hjemmetjenesten i Time kommune, som blant annet jobber med risikotavler og undernæring.

Hjemmetjenesten i Time kommune i Rogaland er aktive i pasientsikkerhetsarbeidet og sa umiddelbart ja til å stille på bildet. De var blant annet pilot for vårt nye innsatsområde forebygging og behandling av underernæring, og delte av sine erfaringer på det nasjonale læringsnettverket i fjor. Vi har snakket med to av de som fronter pasientsikkerhetsprogrammet på Facebook.

Registrerer raskt

- Vi tilstreber å få screenet for risiko for underernæring med verktøyet MUST ved første eller senest andre besøk når vi får nye pasienter. Ved fare for underernæring setter vi i gang tiltak som kostregistrering og involvering av fastlege og pårørende, sier Katharina Liafjell. Hun er sykepleier i hjemmetjenesten sone vest og holder «Vi er med»-plakaten på bildet.

Medisinlistene samstemmes med fastleges medisinlister to ganger i året for å sikre riktig medisinering.

Bruker tavlemøter

Hjemmetjenesten jobber også aktivt med tavlemøter.

- Vi har en risikotavle hvor vi registrerer risiko for blant annet fall og feilmedisinering, og tiltak ved eventuell underernæring, forteller Liv Tone R. Johansen. Hun er sykepleier i Sivdammen bofelleskap i kommunen og står i midten av de tre bak på bildet med rosa klokke.

Den andre tavlen på vaktrommet brukes til kvalitetsfaktorer, som MUST, oppdatert iPlos, oppdatert pleieplan, og behov for tekniske hjelpemidler.

- En gang i uken har vi tavlemøter med gjennomgang av den enkelte pasient, sier Liafjell.

Har egne opplæringsplaner

De to forteller at underernæring har vært et viktig fokusområde i kommunen siden 2009, og fortsatte inn i pilotprosjektet til pasientsikkerhetsprogrammet i 2016-2017.

- Vi har egne opplæringsplaner til lærlinger og elever, og vi hadde i høst en egen workshop for alle ansatte for å bedre kunnskapen om ernæring. Bofelleskapet vårt kom på delt 2. plass i konkurransen «gyldne måltidsøyeblikk» i Rogaland, sier Johansen.

Print