Bilde kun til nettsak om LMG i Kristiansund.
Kvinnen som besøkes har samtykket til denne bruken.

Hjemmetjenesten i Kristiansund gjorde legemiddelgjennomgang hos 15 brukere. Her er sykepleier Bente Rånes på besøk hos en bruker. (Foto: Kristiansund kommune).

Endret halvparten av medisinlistene

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert  Oppdatert 

I Kristiansund kommune førte legemiddelgjennomgang til 69 endringer i medisinlistene hos 15 brukere i hjemmetjenesten.

- Vi endret dosen med medisin hos flere. Hos andre seponerte vi legemidler, innført nye eller oppdaget uheldige interaksjoner. Flere ble vurdert for systematisk oppfølging for blodtrykk og blodprøver, forteller Marie Faksvåg. Hun er sykepleier i hjemmetjenesten i Kristiansund kommune.

Kommunen begynte i 2015 å jobbe med tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. De så raskt at legemiddellistene ikke var samstemte hos brukerne. Flere hadde også behov for en legemiddelgjennomgang. Overraskende mange hadde ikke vært hos legen på lang tid, forteller Faksvåg.

Sjekklista viktig

Sykepleieren begynte på en videreutdanning ved Høgskolen i Molde i trygg legemiddelhåndtering. I april er søknadsfristen for neste kull. Hjemmetjenesten bestemte seg for å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt hvor de plukket ut 15 brukere. De fikk gjennomgått legemidlene sine av fastlege, farmasøyt og sykepleier i hjemmetjenesten.

- Vi brukte kartleggingsskjemaet i tiltakspakken. Det var et kjempegodt skjema, forteller Faksvåg.

Blant annet fikk de oversikt over hva pasienten tok av reseptfrie legemidler. Flere av brukerne fikk halvert dosen med legemiddelet Somac, som blant annet brukes mot refluks. Sykepleierne oppdaget at flere brukere slet med smerter som ikke var blitt fanget opp. Prosjektet deres fikk også de ansatte til å reflektere mer over om problemer hos brukerne kunne skyldes legemidler.

Følge opp endringer

En utfordring hjemmetjenesten fikk, var å sikre at observasjoner ble fulgt opp og dokumentert etter at endringene i legemidlene ble gjort.

- Vi oppdaget at journalsystemet fungerte dårlig for å fange opp slike observasjoner. Vi skulle hatt sjekklista i journalen. Det er nødvendig å involvere ansatte godt for å sikre videre oppfølging av brukerne, sier Faksvåg.

Skiftet omsorgsnivå

Flere av brukerne skiftet omsorgsnivå underveis. Da ble det viktig å se på rutiner for samstemming av legemiddellistene ved innskriving.

Blant annet opplevde hjemmetjenesten at en bruker som i legemiddelgjennomgangen hadde fått fjernet et legemiddel på grunn av kjent hjertesykdom, fikk samme legemiddel da vedkommende ble innlagt på institusjon.

Råd til andre

Faksvåg gir følgende råd til andre som vil jobbe med riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten:

- Sett av tid, lag et system, involver pasientene, samstem legemiddellistene tidlig og sørg for godt samarbeid. Start i det små, sier hun.

Brukerne var veldig fornøyd med legemiddelgjennomgangen.

- Vi gjorde mange endringer. Men brukerne brukte i gjennomsnitt 12 legemidler før gjennomgangen, og 12 etter. Det var ikke noe mål i seg selv å redusere antall legemidler, målet var å sikre riktigere legemiddelbruk, sier Faksvåg.

Print