Lisbeth Damlien Diakonhjemmet

Farmasøyt Lisbeth Damlien ved Diakonhjemmet sykehuset presenterte hvordan sykehuset bruker målinger aktivit i forbedringsarbeidet.

Engasjement om samstemming

Publisert  Oppdatert 

Samstemming av legemiddellister involverer pasienten selv for å oppnå målet med å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.

Erfaringer viser at samstemming av legemiddellister er krevende. Det er ingen andre kampanjeland som har fått dette innsatsområdet helt til, og den norske kampanjen tar sikte på å bli blant de beste.

Derfor har team fra hele landet fått mulighet til å delta på en fjerde samling i læringsnettverket. Målet med samlingen var å bidra til innsikt i revidert tiltakspakke og målinger, samt bidra til videre implementering på dette innsatsområdet.

Forebygge pasientskader

Formålet med tiltakspakken til samstemming av legemiddellister er å forebygge pasientskader som følge av feil bruk av legemidler grunnet manglende overføring av legemiddelinformasjon når pasienten innlegges i eller utskrives fra sykehus eller bytter avdeling.

Den nye tiltakspakken beskriver mer om hva som legges i en samstemming og kvalitet på legemiddellister. Kampanjen ønsker å stimulere til gode rutiner og prosedyrer lokalt. Dette er en del av forbedringsarbeidet til sykehusene som deltar i læringsnettverket.

Presentere resultater

Farmasøyt Lisbeth Damlien fortalte om arbeidet ved Diakonhjemmet sykehus. Deres prosjektgruppe består av et tverrfaglig team, hvor også farmasøyter og brukere er representert.

- Vi ser at innsatsen vi gjør i pasientsikkerhetskampanjen gir resultater, men de kommer ikke gratis. På Diakonhjemmet har vi rutine for å vise frem resultater på alle kampanjens innsatsområder, det ser vi motiverer både oss og våre kolleger, sier Lisbeth Damlien.

Det å presentere epikrisekvalitetsmålingen gir legene direkte tilbakemelding på deres arbeid. På kvalitetsmøte for medisinske leger skapte det engasjement og diskusjon rundt hvordan sykehuset kan forbedre epikrisekvaliteten. Damlien legger til at sykehuset også får tilbakemeldinger fra fastleger om at de legger merke til endringer de har gjort ved sykehuset.

Læringsnettverket ble arrangert av pasientsikkerhetskampanjen i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.

Print