Prosjektgruppe tryksår ved SUS

Stavanger Universitetssykehus har testet tiltakspakken for forebygging av trykksår. Her er prosjektgruppen ved oppstart av pilotprosjektet. (Foto: Helse Stavanger)

Enkle grep for å forebygge trykksår

Publisert  Oppdatert 

Trykksår er et omfattende problem både ved innleggelse på sykehus og andre helseinstitusjoner. Ved å innføre enkle tiltak, og ved å styrke eksisterende rutiner, opplever pilotprosjekt at de har økt oppmerksomhet på forebygging av trykksår.

Internasjonale undersøkelser viser at så mange som oppunder tjue prosent av sykehuspasienter får trykksår. Trykksår er svært belastende og ressurskrevende både for pasienten selv, pårørende og pleiepersonell. Konsekvensene av trykksår er redusert livskvalitet, smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon, og i verste fall tidlig død.

Forebygging av trykksår er ett av elleve innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Det har vært gjennomført pilotprosjekter ved Ortopedisk avdeling ved Akershus universitetssykehus og ved avdeling 3B (en medisinsk avdeling innen fagområdene nefrologi, endokrinologi, reumatologi, immunologi samt generell medisin) ved Stavanger Universitetssykehus.

Testet forebyggende tiltak og styrket rutiner

I løpet av prosjektperioden, fra november 2011 til februar 2013, har begge pilotene brukt en tiltakspakke for å forebygge sykehusrelaterte trykksår. Tiltakene innebærer:

  • Risikovurdering for trykksår hos alle nyinnlagte pasienter
  • Daglig vurdering av pasienter med risiko for trykksår
  • Kartlegging av ernæringsstatus hos alle personer med risiko for å utvikle trykksår, samt utvikling av ernæringsplan for pasienter som er underernærte eller har ernæringsrisiko
  • Mobilisering samt skifting av stilling til pasienter med risiko
  • Bruk av trykkavlastende underlag og hudpleie som forebygging og behandling  

Tiltakspakken vil revideres før oppstart av læringsnettverk i forebygging av trykksår.

Økt fokus på forebygging

Ved begge sykehusene som har deltatt i pilotprosjektet har det blitt betydelig mer fokus og kunnskap om forebygging av trykksår etter at prosjektet ble igangsatt. Videre har pilotene bedret og styrket eksisterende rutiner og strukturer som skal sikre at pasienter som er utsatt for å utvikle trykksår blir fanget opp tidlig, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

- Dette prosjektet har vært veldig vellykket. Vi sitter igjen med økt engasjement og kunnskap om forebygging av trykksår. Vi ser at dette er et område som engasjerer både hjelpepleiere, sykepleiere, leger og fysioterapeuter. Det blir spennende å følge prosjektet videre ved den nasjonale satsingen, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i pasientsikkerhetskampanjen.

Nasjonalt forbedringsprosjekt

9.-10. april starter et nasjonalt læringsnettverk hvor helsepersonell over hele landet skal få opplæring i tiltakspakken, slik at sykehusrelaterte trykksår kan forebygges ytterligere.

Les mer og meld deg på første samling i læringsnettverket

Les mer om innsatsområdet

Les pilotrapport fra Stavanger Universitetssjukehus

Les pilotrapport fra Akershus Universitetssykehus

Print