Pasientsikkerhetsprisutdeling

I fjor vant avdelingssjef Mette Røsbjørgen ved St Olavs Hospital pasientsikkerhetsprisen for ledere. Nå kan du foreslå kandidater til årets pris. Denne gangen deles det ut to priser: en for leder i spesialisthelsetjenesten og en for leder i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Er din leder en pådriver i forbedring av pasientsikkerhet?

Publisert  Oppdatert 

Kjenner du til en leder som er en tydelig pådriver i pasientsikkerhetsarbeidet, og som bidrar til reelle forbedringer for pasientene? Da kan du foreslå personen til årets pasientsikkerpris for ledere.

Nytt av i år er at det deles ut separate priser for spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Pasientsikkerhetsprisen deles for tredje gang ut av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til ledere i helse – og omsorgstjenesten som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet. Årets to priser skal deles ut på Helsekonferansen i Oslo i mai. 

Alle nivåer
Prisene deles ut til ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Kriteriene for aktuelle kandidater er at vedkommende er en tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet. Som leder skal vedkommende bidra aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur, ha satt konkrete mål for å redusere pasientskader, ha iverksatt tiltak og oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater.

Fjorårets prisvinner var avdelingssjef Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital. Les mer her.

Alle kan foreslå
Alle kan melde på kandidater. Forslag sendes per e-post til: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 1. april 2016.

Forslag må inkludere:

  • Navn:
  • Tittel og arbeidssted:
  • Begrunnelse i henhold til gitte kriterier:
  • Ditt navn, stilling, kontaktinformasjon og arbeidssted

Spørsmål? Ta kontakt med: cecilie.bakken.hostmark@helsedir.no

Print