IMG_1278

Renate Langeteig fra Helse Bergen HF ser på en presentasjon om UVI laget ved UNN.

Erfaringsutveksling om UVI

Publisert  Oppdatert 

Nå skal det bli slutt på bekvemmelighetskateter, det vil si blærekateter hos pasienter uten dokumentert indikasjon. Dette var deltakere i grupperarbeid på læringsnettverk enig i.

På samling 2 i læringsnettverk i forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner, delte team fra hele landet erfaringer på tvers av foretak og regioner.

Urinveisinfeksjoner rammer i underkant av to prosent av alle pasienter ved norske sykehus, og utgjør om lag 30 prosent av alle sykehusinfeksjoner. Urinveisinfeksjon som følge av blærekateter er svært vanlig, og nærmest alle med permanent innlagt kateter vil utvikle bakterier i urinen.

Tiltak for å lykkes

Gruppearbeidene viste at mange hadde de samme utfordringene. Sammen med kolleger fra andre sykehus ga utvekslingen av erfaring, nye ideer til eget arbeid. Mange fikk også en bekreftelse om at de er kommet godt i gang med innsatsområdet og tiltakspakken. Nedenfor er en oversikt over noen suksesskriterier og tiltak som teamene diskuterte var viktige for å lykkes med å forebygge kateterrelaterte urinveisinfeksjoner.

  • Forankring i ledelsen
  • Involvering av leger
  • Tverrfaglige team
  • Faste møter i gruppene
  • Bevissthet rundt rutiner
  • Fagdager og internopplæring av kolleger
  • Presentere resultater og målinger
  • Systematisere kampanjetavler hvor man presenterer innsatsområdet og målinger
  • Daglige tverrfaglige tavlemøter
  • Ildsjeler som motiverer og støtter arbeidet lokalt

Flere hadde planlagt og gjennomført aktiviteter som bidrar til involvering og opplæring, og som er med på å sikre oppnåelse av målene som teamene har satt seg.  UVI-quiz i kantinen, kampanjeuke og produksjon av materiell var noe av det som ble diskutert på samlingen.

Les mer om innsatsområdet forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter

Materiell og presentasjoner fra læringsnettverket

Print