Finn fem feil

Fallforebygging - Finn fem feil. Bla til neste bilde for å finne fasit. (Illustrasjon: www.emmaekstam.com)

Et fall er ett fall for mye

Publisert  Oppdatert 

Fall er en stor utfordring for helsevesenet. Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Nå starter læringsnettverk for forebygging av fall.

Konsekvensene av fall er ofte alvorlige. I tillegg faller ofte pasienten mer enn én gang, og mange fall rapporteres ikke. Brudd og hodeskader er de vanligste konsekvensene, samtidig som fall i mange tilfeller fører til varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet.

Læringsnettverk starter nå
Forebygging av fall i helseinstitusjoner er valgt ut som et av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen, blant annet fordi man vet at forbedringspotensialet er stort. Denne uken starter sykehjem og sykehus opp med nasjonalt læringsnettverk for å komme i gang med implementering av tiltakspakken. Følgende tiltak inngår:

Tiltak 1: Risikovurdering av alle pasienter over 65 år og andre voskne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger inne ett døgn (ved bruk av for eksempel STRATIFY).
Tiltak 2: Tilpassede tiltak planlegges, iverksettes og dokumenteres for pasienter med forhøyet fallrisiko i pasientens veiledende behandlingsplan.
Tiltak 3: Systematisk opplæring om fallrisiko og forebygging av fall og fallskader gjennomføres en gang per år for alt helse- og omsorgspersonell.
Tiltak 4: Kartlegging av alle fall for å identifisere og iverksette risikoreduserende tiltak på invivid- og systemnivå.
Tiltak 5: Vurdering av fallrisiko og tilpassede tiltak skal følge epikrise eller annet overføringsnotat når pasienter med forhøyet fallrisiko overføres hjemmetjeneste, sykehjem, sykehus eller annen helseinstitusjon.

Les mer om tiltakspakke og målinger her

Pilotprosjekter
Det har blitt gjennomført pilotprosjekter ved Sykehuset Telemark og Lekneshagen Bofellesskap. Disse har testet ut tiltakene og tilhørende målinger. Allerede etter den første uken hadde over 90 ansatte ved Sykehuset Telemark vært på kurs om fallforebygging.

- Hvis bevisstheten er slik at man tenker at et fall er et fall for mye, så vil det ha stor innflytelse på livskvaliteten til den enkelte, sier Heidi Wiik, enhetsleder i Lekneshagen Bofellesskap.

Les mer om pilotenes erfaringer her

Ta grep – unngå fallskader

Helse Fonna har laget en informasjonsbrosjyre som tar for seg risikomomenter og tiltak som kan redusere risikoen for fall hos eldre. Der lister de blant annet opp følgende forslag til tiltak:

  • Bytt brilleglass dersom de er bifokale/progressive.
  • Bruk støttestrømper for å unngå svingninger i blodtrykket.
  • Spis gode, næringsrike måltider med jevne mellomrom. Ernæringstilskudd kan være aktuelt.
  • Mosjon og fysisk aktivitet gjør deg sterkere og bedrer balansen. En gåtur med staver gir god trim med støtte.
  • Fastlegen kan vurdere om medisiner du tar gir økt risiko for å falle. Dosen kan justeres, eller medisiner kan skiftes ut.

Les mer om innsatsområdet forebygging av fall i helseinstitusjoner her. 

Print