2017-brukere-trygg-utskrivning-web

Det er viktig å vise engasjement, interesse, ærlighet, villighet til samarbeid, respekt og gjensidig tillit når en plukker ut brukere til et forbedringsarbeid. Samtidig må det være rom for å «være underveis», mener bruker Anne Lise Solem (til venstre). Til høyre enhetsleder Eli Stubrud fra Sykehuset Innlandet som er i samme forbedringsteam.

Få med brukere i forbedringsarbeidet

Publisert

Hva må til for at en bruker skal få likeverdig rolle i et forbedringsteam, og hvordan kan man plukke ut brukere? Se rådene fra en bruker.

Brukere har viktige erfaringer som er til stor nytte når man skal gjøre forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. I det nasjonale læringsnettverket for trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part har alle teamene med brukere. Her kan du høre hva bruker Anne Lise Solem tenker om hva brukermedvirkning er, hva som skal til for at rollene i teamet skal være likeverdig, hvordan man kan plukke ut brukere til et forbedringsteam og hva hun tenker andre kan ha nytte av.

- Hva er brukermedvirkning egentlig?

- For meg er det at brukere av en tjeneste får være med å påvirke den tjenesten de er mottaker av. Brukerne kjenner «hvor skoen trykker» og de ansatte har fagligheten, erfaringen og kunnskapen. Når det blir en brukermedvirkning som fungerer som den skal, tror jeg det vil komme både brukerne og de ansatte til gode, mener Solem.

Når brukermedvirkningen er preget av et reelt ønske om å være med på å gjøre tjenesten bedre for de som mottar den og for dem som gir tjenesten, tror jeg at mulighetene for stadig forbedring er godt mulig. Ikke bare gjør det tjenesten bedre, men de ansatte får også muligheten til å møte brukerne på en enda bedre måte- og kvaliteten for den enkelte vil øke.

Brukere sitter ikke bare på egen erfaring, men en møter ganske mange andre brukere underveis- og erfaringer og opplevelser deles og utveksles. Dette er ofte ting som ikke når de ansatte. Dermed sitter brukeren på verdifull informasjon som kan være med å påvirke et større system til å bli enda bedre, dersom den deles i riktige sammenhenger.

Brukere blir også kjent med rutiner, personale og et helt system. Ved brukermedvirkning har en mulighet til å få tilbakemeldinger på om tjenesten oppleves og mottas etter den hensikt og det mål som er for tjenesten, sier hun.

- Hva skal til for at rollene i teamet skal være likeverdig?

- Selv om de enkelte medlemmene i et forbedringsteam har ulike roller og oppgaver i hverdagen, vil det ikke si at de har de samme posisjonene i et forbedringsteam. I allefall ikke om det i utgangspunktet skal være likeverdige roller.

Jeg vil påpeke to ting jeg tenker er viktig, og det er at medlemmene har et felles mål og en felles agenda: nemlig å forbedre tjenesten. Der er alle roller, posisjoner, kunnskap, erfaringer og personligheter nødvendige og like viktige for å få til endringer som fører til forbedring. Hvis teamet jobber sammen, mot samme mål - med samme agenda, er sjansen for å lykkes større.

Ydmykhet og respekt til og fra alle deltakerne i teamet er nødvendig for at rollene skal kunne være likeverdige.

- Hvordan skal man plukke ut brukere til et forbedringsteam?

- Selv om bruker er underlagt et stort system og har rolle som «bruker» eller «tidligere bruker», sier det ingenting om hvem eller hva denne brukeren egentlig er. For alt vi vet kan det være en professor i psykiatri som er «brukeren». Det blir viktig med engasjement, interesse, ærlighet, villighet til samarbeid, respekt og gjensidig tillit når en plukker ut brukere til et forbedringsarbeid. Samtidig må det være rom for å «være underveis».

- Hva tenker du at andre kan ha nytte av?

- Helt fra jeg ble spurt om å være med i dette forbedringsarbeidet, har det vært viktig for meg å stille spørsmålet: Hva kan jeg bidra med?

Dette spørsmålet kommer av en oppriktig interesse og engasjement for å være med på å gjøre en allerede god tjeneste enda bedre.

Når situasjonen min først ble som den er, ble det viktig for meg å tenke at den kan brukes til noe bra og noe som kommer flere til gode.

Læringskurven har vært bratt, men jeg har fortsatt mye igjen å lære og erfare. Jeg er kanskje ikke en så erfaren bruker, men jeg er en bruker som har samlet meg erfaring. Denne erfaringen er på godt og vondt, men jeg bruker den gjerne til noe godt og til noe som angår flere enn meg.

Min opplevelse er at igjennom og gi har jeg fått mye tilbake. Teamet er en drøm, humoren sitter løst, kunnskapen er allsidig, engasjementet er på plass, respekten og likeverdet er solid og tilliten er så gjennomgående. Det oppriktige ønsket fra alle om å gjøre enheten enda bedre, det er et godt utgangspunkt til et forbedringsarbeid.

Kanskje oppnår en ikke alt på en gang, men så lenge det jobbes for forbedring vil det litt etter litt stadig endres til det bedre. Enn så lenge er vi underveis, men med felles mål og felles agenda, forteller Solem.

Print