Det er nå færre pasientskader ved Sykehuset Østfold i følge nye journalundersøkelser med Global Trigger Tool (GTT).

Det er nå færre pasientskader ved Sykehuset Østfold i følge nye journalundersøkelser med Global Trigger Tool (GTT). Foto: Sykehuset Østfold.

Færre pasientskader ved Sykehuset Østfold

Publisert  Oppdatert 

Nye journalundersøkelser med GTT indikerer en nedgang i pasientskader fra 2010 og 2011 ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset sier det er for tidlig å si om det er en varig nedadgående trend, men dette er uansett en positiv nyhet for sykehuset som taler for at pasientsikkerhetstiltak har effekt.

Sykehuset har brukt Global Trigger Tool (GTT) for å måle pasientskader. GTT er metode for strukturert journalundersøkelse som pasientsikkerhetskampanjen har innført som et måleverktøy for helseforetakene til å kartlegge pasientskader og kunne følge utviklingen over tid.

Sykehuset Østfold er kjent for å praktisere åpenhet om uønskede hendelser. I pasientsikkerhetskampanjens lederavis forteller direktør Just Ebbesen om at sykehuset har tatt et bevisst valg om mer åpenhet for å lære av egne feil og vise pasienter og sykehusansatte at de tar uønskede hendelser på alvor.

Les mer om de positive resultatene fra journalundersøkelsene på nettsidene til Sykehuset Østfold.

Les mer om åpenhet ved Sykehuset Østfold i lederavisen til pasientsikkerhetskampanjen.

(Publisert 15.03.2012)

Print