Bilde2

Foto: Tednebakkane omsorgssenter.

Fallforebygging i Øygarden

Publisert  Oppdatert 

Kartlegging av fall ved Tednebakkane omsorgssenter avslørte hvilke dager brukerne falt mest. Arbeidet med tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet har ført til nye måter å jobbe på.

Omsorgssenteret ligger naturskjønt til i Øygarden og er hovedbasen for pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. De ansatte har tatt i bruk tiltakspakkene for ernæring, trykksår og fall

Da de satte i gang med arbeidet var det stor spredning i erfaring og kunnskap blant de ansatte, fra erfarne spesialsykepleiere til unge vikarer. Derfor innførte de fast internundervisning på onsdager.

- Det har vært et stort engasjement i avdelingen, og det har rett og slett vært kjempegøy og lærerikt å delta, sier Ingeborg A. Tovås, fagleder for somatisk avdeling ved Tednebakkane omsorgssenter.

Bilde3

 Utsikt fra Tednebakkane omsorgssenter

Kartlegging av fall avdekker mønstre 

Fall utgjør en stor risiko for eldre pasienter og kan være livstruende. Derfor har avdelingen satt i gang et systematisk arbeid for å forebygge fall og innført flere tiltak og rutineendringer.

Et eksempel er legemiddelgjennomgang for å se på bruken av medisiner som gir større fare for fall. Flere ulike legemidler kan gi økt fare for fall, og hos de med selvstendig gangfunksjon er det viktig å ha gjort gode vurderinger på dette. 

Hun forteller også at kartleggingen av fall avdekket et mønster de ikke var klar over.

- Vi markerte dager hvor pasienter hadde falt med røde lapper, og dager uten fall med grønne lapper i en kalender. Da så vi at de aller fleste røde lappene havnet på torsdager og fredager. Vi undersøkte hva som var spesielt for de dagene og fant ut at vi var mindre bemannet.

Nå vet de at torsdager og fredager krever ekstra oppmerksomhet. For ytterligere bevissthet om fall har alle brukere med fallfare fått festet en liten gul lapp på rullestolen eller rullatoren sin.

- Slik er alle ansatte oppmerksomme på fare for fall når vi møter vedkommende. Nå har vi satt oss et mål om 30 dager uten fall. Når vi dette målet bestiller vi bløtkake fra kjøkkenet, og det skal vi feire sammen med beboerne våre, forteller Tovås.

Forebygging av underernæring og dehydrering

Underernæring er et annet område der eldre pasienter er spesielt utsatt. Tednebakkane har laget en ernæringsjournal til alle beboere, fører kostlister og drikkelister for de som står i fare for å bli underernært eller dehydrert.   

- Kosthåndboken er flittig brukt. Vi har lært mye om spesialbehov ved sår og spesielle sykdommer. Vi har kjøpt inn smoothiemaskin og lager nydelige smoothies som blir servert i glass med stett. Dette er kaloribomber som er godt likt, sier Tovås.

Bilde1

Trykksårforebygging

Tednebakkane har også gjennomført 10 runder internundervisning om trykksårforebygging.

- Vi inviterte alle ansatte på undervisningene. Vi mente at det var viktig å inkludere alle spesielt når vi vet at det under de rette omstendighetene er mulig å få et trykksår på bare noen få timer. Helgeassistentene er derfor også tatt med, forteller Tovås. 

All undervisning blir bestemt ut fra hvilken risiko brukerne har, og opplæringen er derfor dynamisk og tilpasset situasjonen. 

- Vi har også kjøpt inn små håndspeil som skal brukes til inspeksjon av f.eks hæler og albuer. Vi er blitt flink til å fange opp fare for alvorlig trykksårutvikling og setter umiddelbart i gang tiltak som hindrer dette, avslutter Tovås. 

 

Print