Bruvoll

Prosjektgruppa i Hedmark fengsel avd. Bruvoll. (Foto: Hedmark fengsel avd. Bruvoll)

Fengslende tiltak mot overdosedødsfall

Publisert  Oppdatert 

En av 200 injiserende heroinbrukere som løslates fra fengsel dør av overdose i løpet av de første fire ukene. Nå testes våre nye tiltak mot dette ut.

Så du NRK Dagsrevyen mandag 11. april? Der snakket Trondheim fengsel om vårt nye innsatsområde; å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Nå starter uttestingen av tiltakene i fengslene i Bergen, Trondheim og Bruvoll som er en avdeling av Hedmark fengsel. Piloteringen skjer i nært samarbeid mellom kriminalomsorgen, de berørte kommunene og pasientsikkerhetsprogrammet.

En bredt sammensatt ekspertgruppe har kommet fram til fire tiltak som skal bidra til å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse:

Alle som settes i fengsel skal ha en innkomstsamtale med helsepersonell i løpet av kort tid. I samtalen skal innsatte med rusproblem identifiseres og få tilbud om helsetjenester som han eller hun har rett på og behov for.

Tiltak nummer to er informasjon om faren for overdose og om hjerte- og lungeredning og retter seg mot både ansatte og innsatte.

I forbindelse med løslatelsen eller overføring til et annet fengsel skal alle innsatte ha en oppsummerende samtale med Kriminalomsorgen.

De innsatte skal også få en avtale med en kontaktperson etter løslatelse. Kontaktpersonen kan være i NAV, i en frivillig organisasjon eller kanskje i helsetjenesten. Mange av fengslene tilbyr allerede ett av eller flere av tiltakene, men med piloteringen skal dette nå gjennomføres systematisk og ses i sammeheng.

Print