Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-83

Foto: Stig Marlon Weston

Ferske forskningsmidler

Publisert  Oppdatert 

Norsk Sykepleierforbund lyser ut midler til forskning på pasientsikkerhet. Søk innen 15. mars.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker flest mulig søkere velkommen til å søke på forskningsmidler innen 15. mars. kl. 1200.

To temaområder i 2018

Norsk Sykepleierforbund har satt av 5 millioner kroner i forskningsmidler til ett Ph.D.-stipend og ett postdoktorstipend. Det er definert to innsatsområder for utlysningen i 2018:

  • Forskning i eller på sykepleierutdanning på alle akademiske nivå, eller 
  • Forskning knyttet til pasientsikkerhet.

Et av stipendene vil gis til utdanningsforskning, og det andre vil tildeles enten søkere innen pasientsikkerhetsforskning eller utdanningsforskning. Søkerne står fritt til å velge fokus innenfor temaene.

Behov for forskning på pasientsikkerhet

Målet med å trekke frem pasientsikkerhet som innsatsområde er å bringe frem ny kunnskap som kan utvikle og underbygge sykepleierutdanningen og pasientsikkerheten. Det kan igjen bidra til å forbedre sykepleietjenesten.

Det er behov for forskning på pasientsikkerhet i sykepleietjenesten fra ulike perspektiver; pasienter, pårørende, sykepleiere og samarbeidende helsepersonell, og man kan ha både en faglig og organisatorisk tilnærming, kan man lese på nettsidene til forbundet.

Slik søker du

Her kan du lese om kravene som stilles til søknaden, samt finne søknadsskjema.

 

Print