deltakere ledersamling 2014 3

Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset fikk årets pasientsikkerhetspris for ledere.

Fikk årets pasientsikkerhetspris for ledere

Publisert  Oppdatert 

..gikk til leder i Nordlandssykehuset. Gikk du glipp av ledersamlingen? Du kan fremdeles se innleggene.

Den årlige ledersamlingen er for ledere på alle nivåer i hele helsetjenestener. Årets samling ble arrangert av Pasientsikkerhetsprogrammet og Helse Midt-Norge 4. juni på Stjørdal. Omkring 350 ledere fra hele landet deltok.

Årets pasientsikkerhetspris til leder ved Nordlandssykehuset

På samlingen ble Pasientsikkerhetsprisen for 2014 utdelt for første gang. Pasientsikkerhetsprisen deles ut av pasientsikkerhetsprogrammet  til ledere i helsevesenet som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet. Årets mottaker var viseadministrerende direktør på Nordlandssykehuset, Barthold Vonen.

Begrunnelse:

«Viseadministrerende/medisinsk direktør Barthold Vonen har gjennom flere år vært en pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet i egen virksomhet, regionalt og nasjonalt. Han er en viktig veileder, pådriver og inspirator i pasientsikkerhetskampanjen og - programmet. Han har bidratt aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur ved å være åpen om pasientskader og ta ansvar for uønskede hendelser.

Vonen har bidratt til å sette konkrete mål for å redusere pasientskader i helseforetaket, og har synliggjort og tilrettelagt for målrettede pasientsikkerhetsaktiviteter. Han har vært pådriver for å innføre kontinuerlige målinger av kvalitet på forbedringsområder i form av tidsserier, og det er oppnådd målbare resultater.

Barthold Vonen fremstår som er en klar, inspirerende og tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet, og hans innsats har bidratt til reelle forbedringer for pasientene. Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 tildeler derfor Barthold Vonen pasientsikkerhetsprisen for 2014».

les mer om prisen og mottakeren her


Du kan fremdeles se innleggene

Årets samling ga svar på følgende spørsmål:

  • Hva kan ledere kan gjøre for å bedre pasientsikkerheten?
  • Hva er implementeringsutfordringene i kommuner og foretak, og hvordan kan de løses?
  • Hva er pasientsikkerhetskultur og hvordan påvirker den pasientbehandlingen?
  • Hvordan kan data og resultater brukes av ledere på ulike nivåer for å følge opp kvalitetsarbeidet?
  • Hvordan ser morgendagens brukerinvolvering ut?
  • Hva er forventningene til pasientsikkerhetsprogrammet?

I tillegg ble det gitt eksempler fra praksis på hvordan pasientsikkerhetstiltakene spres i kommuner og foretak, og konkrete verktøy og tiltak som kan brukes for å forbedre pasientsikkerheten.

Alle innleggene kan ses enkeltvis her

deltakere ledersamling 2014 1

deltakere ledersamling 2014 2

Se flere bilder

 Alle bildene ligger på facebooksidene våre

Print