ful-samstad-sandvik

Legene Eivind Samstad og Åse Roald Sandvik har fått gode resultater med sine forbedringsprosjekt. De var fornøyd med forbedringsutdanningen for leger, som nylig ble avsluttet.

Fikk resultater med ny utdanning

Publisert  Oppdatert 

Deltakere skryter av den nye forbedringsutdanningen for leger. Les mer om de gode resultatene de fikk av forbedringsprosjektene sine.

Nylig avsluttet 20 leger det første kullet av forbedringsutdanning for leger. De hadde gjennom seks måneder jobbet med sitt eget forbedringsprosjekt mens de tok utdanningen i regi av pasientsikkerhetsprogrammet og Legeforeningen.

Mobiliserer pasienter

Overlege Åse Roald Sandvik er glad for forbedringsmetodikken hun har lært på utdanningen. Hun jobber til daglig på gynekologisk avdeling på Ålesund sjukehus. Der ønsket hun at 90 prosent av pasientene som fikk fjernet livmoren laparoskopisk skulle være oppe av senga, uten urinkateter og kunne spise og drikke normalt 8 timer etter avsluttet operasjon.

Målet hennes var også å redusere median liggetid til 1 døgn, istedenfor 2 døgn som det var da hun startet prosjektet. Hun har nå oppnådd 80 prosent mobilisering, og har redusert liggetiden til 1 døgn. Sandvik regner med å nå målet om 90 prosent i løpet av oktober.

God metodikk

- Jeg har brukt metodikken jeg lærte godt. Temaet jeg jobbet med, var et som sykepleierne var opptatt av. Jeg hadde møter med dem, fant verktøy og hadde god dialog underveis, sier overlegen.

Sandvik måtte blant annet sikre rett smertelindring til pasientene og at de fikk informasjon om hvor viktig det var at de var raskt oppe av senga.

Flere sepsispasienter på antibiotika

Eivind Samstad er lege i spesialisering på Ålesund sjukehus. Han ønsket at alle pasienter med sepsis ble oppdaget tidligere i mottaket. Hans mål var at de hos 90 prosent av pasientene innlagt med sepsis, skulle ha startet antibiotikabehandling innen 60 minutter. Før han begynte prosjektet, lå andelen på 41 prosent.

Han testet blant annet å innføre «sepsismottak» med en ny måte å kommunisere sepsismistanke på, og sjekkliste for sykepleiere.

- Etter at jeg satte i gang prosjektet, har vi ikke hatt noen sepsispasienter som er blitt oversett. Flere får antibiotika innen 60 minutter. Men jeg er usikker på om det er på grunn av mine tiltak eller fordi personalet er blitt ekstra bevisste på disse pasientene fordi det er mye oppmerksomhet rundt tiltakene, sier Samstad.

HER kan du lese mer om andre deltakere på utdanningen.

Stor nytte

Legene vil jobbe videre med prosjektet selv om utdanningen er ferdig. Både Sandvik og Samstad sier at de har hatt stor nytte av utdanningen og det de har lært.

- Metodikken på utdanningen passer til både større og små prosjekter. En utfordring er at prosessen ble mer kompleks enn den først så ut. Man kan ikke ta noen snarveier og må forstå problemet. Men jeg vil understreke at det ikke er så veldig ressurskrevende å kjøre slike prosjekter, sier Sandvik.

Bidrar til å redusere pasientskader

Legene har fått opplæring i viktige prinsipper, teknikker og verktøy for å drive systematisk forbedringsarbeid. De har også lært om å lede slikt arbeid og involvere kollegaer, å sette konkrete mål, å måle om en endring er en forbedring og å bruke metoder for å spre forbedringer og sikre at forbedringene vedvarer.

- Vi tror den kompetansen deltakerne får, og de lokale forbedringsprosjektene de arbeider med i programmet, vil bidra til å redusere pasientskader i egen virksomhet, sier Anne-Grete Skjellanger. Hun er sekretariatsleder i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender.

Utdanningen skal nå evalueres for å se om det skal settes i gang et nytt kull. Les om utdanningen HER.

Print