ikoner

Fire nye innsatsområder skal starte opp ila 2015 / 2016

Fire nye innsatsområder i programmet

Publisert  Oppdatert 

Ernæring, Forebygging av sepsis, Tidlig oppdagelse av livstruende tilstand og klinisk forbedringsprosjekt blir nye innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet

Styringsgruppen for pasientsikkerhetsprogrammet har vedtatt  fire nye innsatsområder i programmet.

Områdene vil være frivillige for helse- og omsorgstjenetsen.

Fire nye innsatsområder:

 

- Klinisk forbedringsprosjekt 

(starter opp høsten 2015)

Klinisk forbedringsprosjekt innebærer at helsepersonell velger et område med betydelig potensiale for lokal forbedring. Pasientsikkerhetsprogrammet vil tilrettelegge for metoder, verktøy, nettside og samlinger for å støtte klinikere i å gjennomføre forbedringsprosjektet. Første gruppe som blir tilbudt denne oppfølgingen vil være deltakere på Legeforeningens konferanse i september. 

- Forebygging av sepsis (blodforgiftning)

(utredes 2015, oppstart 2016)

Sepsis er en livstruende tilstand der bakterier har spredd seg til blodet og fører til blodforgiftning. Omtrent en prosent av alle innleggelser i Norge skyldes sepsis. Rask og målrettet behandling er avgjørende for lavest mulig dødelighet. Ubehandlet sepsis øker dødeligheten med syv prosent for hver time som går.

Når ekspertgruppen har definere de mest effektive tiltakene for å redusere utviklingen av alvorlig sepsis,  ønsker vi å teste den ut på et par avdelinger. Både akuttmottak og sengepost er aktuelle for denne tiltakspakken.

- Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

(utredes 2015, oppstart 2016)

Eksperter fra det internasjonale fagmiljøet viser til at dette et sentralt innsatsområde for å påvirke dødelighet. Andre land har tiltakspakker som inkluderer early warning score (EWS) i kombinasjon med mobilt akutteam. Tiltakene vi være relevante for både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

- Ernæring

(utredes 2015, oppstart 2016)

Ernæring er en kjent pasientsikkerhetsutfordring. Tiltakene vil treffe bredt og egne seg godt både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Prosess videre

For hvert innsatsområde skal ekspertgrupper definere kliniske tiltak basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag. Tiltakene skal deretter testes i praksis av en et pilotprosjekt. Programmet arrangerer nasjonale læringsnettverk for helseforetak og kommuner i løpet av 2016.

Vil dere være pilot?

Ønsker dere å være pilot for noen av de nye innsatsområdene? Ta gjerne kontakt med sekretariatet på post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Pasientsikkerhetsprogrammet vil  arrangere læringsnettverk etter at tiltakene er utvalgt og testet i piloter.

Print