nye kommuner

Fire nye «pasient- og brukersikre kommuner»

Publisert  Oppdatert 

Lier, Karmøy, Vestvågøy og Smøla kommune er blitt en del av konseptet pasient- og brukersikre kommuner. De høstet nylig av erfaringene fra pilotkommunen Tønsberg.

- Vi er allerede kommet godt i gang. Vi har satt ned en overordnet gruppe som skal planlegge satsingen for hele kommunen, og vi skal jobbe på tre sykehjem, hjemmetjeneste og boliger. Det ene sykehjemmet har akkurat gjennomført legemiddelgjennomgang for alle beboerne, sier Torill Groth, prosjektleder i Lier kommune.

Lier er en av de fire nye kommunene som nå blir en pasient- og brukersikker kommune. Pasient- og brukersikker kommune er et konsept skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag.

Tønsberg kommune var først ut og startet satsingen for halvannet år siden. Nylig samlet 80 deltakere fra de fem kommunene seg i Oslo på læringsnettverk. Her lærte de blant annet om forbedringskunnskap, ledelse av arbeidet med pasient- og brukersikkerhet, tavlemøter. Hvis din kommune er interessert i mer informasjon, kan dere se presentasjonene fra læringsnettverket her.

Tønsberg kommune delte av sine erfaringer og fortalte hvordan de nå jobber med konseptet som et forbedringsprosjekt på tvers av virksomhetene, der alt er forankret i det sentrale kvalitetsutvalget. Tønsberg ga også råd om hvordan man får pasientsikkerhetsarbeid inn i drift og hvordan man bygger strukturer. Hele presentasjonen kan ses her.

- Vi jobber aktivt med hvordan vi skal ta arbeidet videre, både hos oss og til andre. Vi har vært med på å bygge en blomstereng, og nå skal vi passe på at blomsten fortsetter å gro, sier Liv Hobbesland Holm i Tønsberg kommune.

Tønsbergs huskeliste for ledere:

  • Sett deg inn i metoden
  • Prioriter pasientsikkerhet - på lik linje - noen ganger før andre viktige hensyn
  • Etterspør resultater
  • Ikke hopp over målinger (selv om du ikke forstår poenget)
  • Knytt til deg gode folk som kan noe du ikke kan, og la de få lov til å gjøre en god jobb
  • Skryt av det som er bra og feire det vi får til
  • Husk at du kan delegere oppgaver, men ikke ansvar og eierskap
Print