guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog.

- For mye variasjon i tjenestene

Publisert  Oppdatert 

- Vi har for mye variasjon i resultatene våre og kvalitetsindikatorene – tjenestene er for ulike, sa helsedirektøren på Pasientsikkerhetskonferansen 2017.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ga uttrykk for at vi er på vei, men ikke fremme i pasientsikkerhetsarbeidet.

- Vi har også for mye variasjon i resultatene våre og kvalitetsindikatorene – tjenestene er for ulike, sa han til 1200 deltakere fra hele Norge på Pasientsikkerhetskonferansen 2017. Han viste både til andel legemiddelgjennomganger i sykehjem i ulike kommuner og trombolysebehandling av hjerneslag.

Andel beboere på sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang varierer fra 78 prosent i ett fylke og 18 prosent i et annet fylke. Andel pasienter med hjerneinfarkt som blir trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, varierer fra 30 prosent på ett sykehus og 80 prosent på et annet sykehus.

Må jobbe med pasientsikkerhetskultur

Guldvog var også opptatt av undersøkelsen i 2014 som viste at mange steder har en for dårlig pasientsikkerhetskultur.

- Det er bra at det er godt sikkerhetsklima på en del steder, men på minst 1000 enheter finnes det et sikkerhets- eller teamarbeidsklima som kan gi forhøyet risiko for feil og uønskede hendelser, fortalte han.

Helsedirektøren viste til at det i februar kommer en ny, sammenslått undersøkelse i helseforetakene som ser på både arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i sammenheng.

Åpenhet om feil

Guldvog kommenterte på pasientskadetallene. Han sa seg urolig over at andelen pasientskader har holdt seg stabil over flere år og ikke går videre nedover.

Pasientsikkerhetskonferansen 2017 ble innledet med Birgit Holen Skjelsvold, som fortalte sin historie om hvordan de mistet datteren Solveig 22 dager etter fødselen på grunn av legefeil. Helsedirektøren roste henne for å ha delt historien sin og roste også overlege Stian Westad, som var åpen og ærlig om hva som hadde skjedd.

- Det er viktig å gjøre som Westad, å stå tydelig opp og ta ansvaret når feilen skjer. Når man så skal jobbe med å lære av feilen, må man jobbe med systemet. Det er det som gir store effekter, rådet helsedirektøren.

Print