SPC samlingen (spes. Helse) fra juni 2017.

Deltakere fra fjorårets SPC-kurs.

Frist 15. juni: ressurspersoner i USHT inviteres til målekurs

Publisert  Oppdatert 

Vil du bli en kløpper på målinger? – Lær deg mer om dataanalyse med statistisk prosesskontroll.

Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer ansatte i utviklingssentre til et heldagskurs der temaet er statistisk prosesskontroll som analytisk metode.

Hensikten med kurset er å gi muligheten til å øke målekompetansen for å stå bedre rustet til å veilede forbedringsteam på målinger i forbedringsarbeid. 

Tema:

  • Hva er statistisk prosesskontroll?
  • Hvordan hjelper det deg med å lære av data?
  • Hvordan bruke run-diagrammer i forbedringsarbeid?
  • Hvordan bruke programmets indikatorer?
  • Hvordan presentere data? Lær å bruke risikotavler og forbedringstavler.

Det kreves ikke forkunnskaper om SPC for å delta på dette, men det er en fordel med noe kjennskap til indikatorene i programmets tiltakspakker, og målinger i forbedringsarbeid generelt. Det er selvfølgelig også mulig å lese seg litt opp på SPC i forkant. Kurset blir en kombinasjon av teori, relevante caser og praktiske øvelser.

Frist for påmelding er onsdag 15. juni.

Kurset avholdes onsdag 5. september 2018 kl. 09:30-16:00 på Radisson Blu Oslo Airport

Er du interessert og/eller har spørsmål, så ta gjerne kontakt med Julia Szabo: Julia.Szabo@helsedir.no; 91585839. Merk e-posten med "SPC kurs 5. september".

Print