Pasientsikkerhetsvisitter Vestre Viken HF

Pasientsikkerhetsvisitter er et av tiltakene som deltakere i læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet kan fordype seg i. Her er et bilde fra pasientsikkerhetsvisitt ved Vestre Viken HF. (Foto: Vestre Viken HF)

God sommer!

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetskampanjen ønsker alle en god sommer. Til høsten starter flere nye aktiviteter.

Vi legger bak oss et innholdsrikt halvår hvor det er utført mye enestående arbeid knyttet til kampanjens innsatsområder. De aller fleste nasjonale læringsnettverk er avsluttet, og mange av teamene er i god gang med å implementere og spre tiltakene.  

Kampanjen går nå inn i siste fase, før den går over i et nasjonalt program for pasientsikkerhet fra januar 2014.  Før den tid har vi en spennende høst i møte. Her er noen smakebiter på nye aktiviteter i kampanjen.

Opplæring av nordiske forbedringsagenter

Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid har som mål å lære opp helsepersonell, som kan iverksette og lede forbedringsarbeid som kan føre til markante og vedvarende forbedringer i helsetjenesten. 10. september møtes kull nummer to i Stockholm hvor første samling finner sted. 15 norske, 15 danske og 15 svenske forbedringsagenter er valgt ut til å delta i opplæringsprogrammet for forbedringsagenter. Les mer om opplæringsprogrammet.

Forebygging av overdosedødsfall  

I september starter læringsnettverk i forbindelse med innsatsområdet forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon. Kampanjen samarbeider med Helse Nord RHF i gjennomføringen av læringsnettverket som går over tre samlinger. Første samling arrangeres i Tromsø 25.-26. september. Kalenderen oppdateres med informasjon og påmelding.

Ledelse av pasientsikkerhet

Ledere er avgjørende i arbeidet med å sikre god pasientsikkerhet. Derfor arrangerer kampanjen et læringsnettverk for ledere. Første samling i læringsnettverk i ledelse av pasientsikkerhet går av stabelen 6.-7. november på Gardermoen. Målgruppen er ledere på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Læringsnettverket vil gå over tre samlinger i løpet av et år. Kalenderen oppdateres med informasjon og påmelding.

EU-prosjekt trygg kirurgi

Kampanjen tilbyr ekstra veiledning til foretakene som har gjennomført læringsnettverk for trygg kirurgi, men som ønsker ytterligere støtte til spredning og implementering av tiltakspakken. Initiativet er en del av EU-prosjektet Patient Safety and Quality of Care, som har som mål å implementere WHO sin sjekkliste for trygg kirurgi. Det er planlagt tre samlinger med oppstart i oktober. Les mer om EU-prosjektet.

Interessert i informasjon fra pasientsikkerhetskampanjen?

Meld deg på nyhetsbrev

Følg kampanjen I trygge hender Facebook og Twitter

Print