Forbedringstavle hos UNN Tromsø

Gode resultater i Tromsø

Publisert  Oppdatert 

Ortopedisk døgnenhet ved UNN i Tromsø har redusert antall trykksår med 25 prosent på kun ett år.

 - Forebygging av trykksår er et innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet og det var derfor naturlig at vi jobbet med det. Vi hadde også kunnskap om at vår pasientgruppe er ekstra utsatt for trykksår, så vi visste at det ville være nyttig for pasientsikkerheten at vi satte i gang med dette arbeidet, sier Sissel Irene Thorbjørnsen, som er en del av forbedringsteamet ved ortopedisk døgnenhet på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Teamet har oppnådd flere gode resultater etter at de begynte å arbeide med innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. I løpet av 12 måneder har de halvert antall fall med skade og redusert antall fall uten skade med 42 prosent. Antall tilfeller av urinveisinfeksjoner har også gått ned, fra 18 hendelser i 2016 til 6 hendelser i 2017. 

- Tiltaket vi syns fungerer best er forbedringstavlen, for den knytter alle trådene sammen for oss. Det er her vi høster ideer fra ansatte og diskuterer tiltak, her vi ser hvordan arbeidet med innsatsområdene går, og om vi må sette inn ekstra tiltak, forteller Thorbjørnsen.

 Hun forklarer at pasienter med lårhalsbrudd er ekstra utsatte, og dette er noe enheten har tatt inn over seg.

- Vi har inngått et samarbeid med portører og akuttmottak, slik at alle pasienter som kommer inn med lårhalsbrudd legges direkte i en seng med trykkavlastende madrass. Vi samarbeider også tett med en ergoterapeut som underviser alt av personale og som har vært en pådriver til at sykehuset har gått til innkjøp av madrasser tilpasset denne pasientgruppen, sier hun. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

UNNforbedring

Motiverte medarbeidere er avgjørende 

Selve forbedringsteamet består av enhetsleder Mari Tande Aronsen, sykepleier Siw-Marion Johansen og Thorbjørnsen selv. I tillegg har teamet fire pleiere fra de forskjellige avdelinger på sykehuset, og som sammen jobber med den daglige motivasjonen blant pleierne. 

- Motivasjonen kommer når man ser de gode resultatene, at det vi gjør virker og at pasientene blir forskånet fra uønskede hendelser. Vi har også jevnlige forbedringstavlemøter som holder motivasjonen oppe, og det hjelper selvfølgelig at vi mottar positiv tilbakemelding fra leder.

Thorbjørnsen forteller at det er viktig å hele tiden holde et fokus på hvordan man kan arbeide for å unngå trykksår. Forbedringsteamet jobber for å vedlikeholde og fornye kunnskapen ved å delta på fagdager og faglunsjer. Arbeidet deres er utfordrende og tidskrevende, men Thorbjørnsen sier at man ikke må gi opp selv om arbeidet tar lang tid. Det gjelder å være positiv og tenke langsiktig!

- Ikke gi opp, og sørg for å ha ledelsen med på laget. Personalet bør få lov til å delta på læringsnettverk og konferanser slik at man høster inspirasjon og danner seg et nettverk. Sett pasientsikkerhet på agendaen, lær opp nyansatte, ekstravakter og studenter, og la personalet få tid jobbe med dette. 

Print