Julehilsen med mitt løfte

Foto: Stig Marlon Weston

Godt jobbet i 2015!

Publisert  Oppdatert 

Takk til dere alle! Her får dere vite hva som venter i 2016, og kan se en kort oppsummering av året som gikk.

Takk for alt engasjementet dere har vist! Vi i sekretariatet ser frem til fortsatt godt samarbeid for å skape verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester!

Mye som skjer i 2016

2016 blir et spennende år med masse aktivitet. Tiltakene fra innsatsområdet forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel er klare til pilotering. Vi samarbeider med Kriminalomsorgen. Det arbeides med tiltakspakker på tre nye innsatsområder: tidlig oppdagelse av forverret tilstand, forebygging av sepsis og ernæring. Tiltakspakkene skal testes ut i pilotprosjekter før de spres nasjonalt gjennom læringsnettverk.

To nye kull med helsepersonell får anledning til å delta på den nordiske forbedringsagent-utdanningen. I tillegg får vi vårt første kull spesielt rettet mot leger. Senere vil vi tilby det samme for sykepleiere.

Forbedringssamling
2. – 3. mars arrangeres Forbedringssamlingen på Gardermoen med opptil 700 deltakere. Spennende program med blant annet innlegg fra presidenten ved Institute for Healthcare Improvement (IHI), Maureen Bisognano, bruk av risikotavler og forbedringstavler og innlegg av Trond-Viggo Torgersen om god kommunikasjon med pasienter. Meld deg på HER.

Det årlige seminaret for Global Trigger Tool (GTT)-teamene avholdes på våren, og det tilbys kurs for nye GTT-team. Alle programledere i foretakene og utviklingssentrene skal samles til veiledersamling i Oslo. Samlingen gjennomføres av lederteamet ved IHI.

Fem nye piloter
Pilotprosjektet for pasient- og brukersikker kommune i Tønsberg kommune er kommet godt i gang. I 2016 skal fem nye kommuner bli piloter. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene planlegger flere nye læringsnettverk, og programmet arrangerer flere læringsnettverk for helseforetakene.

Pasientsikkerhetsprogrammet evalueres nå av Deloitte. Mot sommeren skal vi justere programstrategien. Nettsidene våre får også ny struktur til våren.

Her er ellers noen høydepunkter fra året som har gått:

•    Sykehjem og/eller hjemmetjenester i 62 prosent av norske kommuner jobber med ett eller flere innsatsområder. I helseforetakene implementeres tiltakene i stadig flere avdelinger og enheter

•    Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester startet totalt åtte regionale læringsnettverk for kommunene i 2015. I tillegg ble 13 læringsnettverk avsluttet.

•    Norges første læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem ble arrangert

•   Det er laget to nye manualer, for tavlemøter og læringsnettverk

•   Vi har hatt tre store informasjonskampanjer:

  • Oppdatert medisinliste, på legekontorene
  • «Bare spør!» hvor pasienter oppfordres til å spørre om det de ikke forstår, for å unngå feil, skade og misforståelser
  • Kampanje om forebygging av overdosedødsfall

•    Prisen for ledelse av pasientsikkerhet 2015 ble tildelt Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital

•    Vi har jobbet med tre kull med forbedringsagenter

•    Vi har revidert tiltakspakkene for fall og samstemming av legemiddellister

Hold deg oppdatert:

Følg med på kalenderen på pasientsikkerhetsprogrammet.no. Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for nyhetsoppdateringer, og følg oss på facebook og twitter for inspirasjon, resultater og gode eksempler fra praksis.  

Riktig god jul og godt nytt år ønskes fra alle oss i sekretariatet!

Print