Oppsalhjemmet - tips til kultur

Grunnkurs i forbedringskunnskap for primærhelse

Publisert  Oppdatert 

I februar 2018 kommer anerkjente Institute for Healthcare Improvement (IHI) til Norge for å arrangere grunnkurs i forbedringskunnskap. Kurset er forbeholdt ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er et begrenset antall plasser, og det er nå åpent for å søke om deltakelse.

På oppdrag fra pasientsikkerhetsprogrammet skal IHI arrangere kurset «Improvement Science in Action» (ISIA). Kurset gir en innføring i praktisk anvendelse av forbedringskunnskap, og vil være svært nyttig for alle som er interessert i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Det er utviklet for nybegynnere og andre som er aktivt involvert i, eller er i ferd med å utforme og gjennomføre et forbedringsprosjekt.  

Kurset er utelukkende for deltakere fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det har tidligere blitt arrangert et tilsvarende kurs for spesialisthelsetjenesten. Kurset går over totalt fire måneder, og består av et innledende webinar, en tredagers samling i Oslo og tre webinarer for å følge opp arbeidet. Samlingen vil finne sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo fra 7. - 9. februar 2018.        

Kurset ledes av:

 • Robert Lloyd, visepresident, Institute for Healthcare Improvement. Han har lang erfaring som leder i helsetjenesten i USA og reiser verden rundt for å undervise i forbedringskunnskap.
 • Amar Shah, medisinsk direktør og rettsmedisinsk psykiater, East London NHS Foundation Trust. Han leder et kvalitetsforbedringsprogram innen psykisk helse.

IHI er et verdensledende miljø innen forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, og har støttet over 30 land med nasjonalt arbeid innen pasientsikkerhet og forbedring.

Hvem kan delta?

De som er aktivt involvert i, leder og/eller skal delta i forbedringsprosjekter. Dette kan omfatte:

 • Ledere og medlemmer av forbedringsteam
 • Fagpersoner som arbeider med kvalitetsforbedring
 • Klinisk personale (for eksempel leger, sykepleiere, farmasøyter) 

For å delta, er det obligatorisk å ha et forbedringsprosjekt, enten et som skal settes i gang eller ett som allerede i gang.

Hva lærer du?

På kurset vil du lære å bruke grunnleggende  metoder og forbedringsverktøy for å forberede og gjennomføre et prosjekt. Øvelser underveis i kurset skal anvendes på eget prosjekt.   

Som et resultat av kurset vil du være bedre rustet til å:

 • Forstå systemet du prøver å forbedre
 • Bruke de tre spørsmålene i Forbedringsmodellen til å utforme og gjennomføre et forbedringsprosjekt
 • Utvikle en prosjektplan som muliggjør vellykket testing og teamarbeid
 • Ta i bruk småskala PDSA-metodikk til å systematisk teste ut ideer til forbedring
 • Lære hvordan du skal håndtere et forbedringsprosjekt og kommunisere fremgang og resultater til ledere
 • Oppnå nødvendige ferdigheter for å gjennomføre forbedringsprosjekter

Praktisk informasjon:

 • Kurset går over totalt fire måneder, med et innledende webinar, en tredagers samling i Oslo og tre månedlige webinarer for å følge opp arbeidet.
 • Datoene for webinarene er som følger: 10. januar, 6. mars, 17. april og 10. mai.
 • En tredagers samling arrangeres på på Scandic St. Olavs plass i Oslo fra 7.-9. februar 2018, med felles middag torsdag 8. februar. 
 • Det er en deltakeravgift på 1500 kroner, og deltakerne må selv dekke reise og overnatting.   

Hvordan søke om deltakelse?

Det er et begrenset antall plasser på kurset, og det må derfor søkes om deltakelse. Fyll inn vedlagte søknadsskjema og send til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no i løpet av fredag 3. november. E-post bes merket med «Søknad til grunnkurs i forbedringskunnskap med IHI». Opptak vil skje fortløpende etter søknadsfristen. 

Print