Foto: Tegnehanne/Folkehelseinstituttet

Foto: Tegnehanne/Folkehelseinstituttet.

Håndhygienedagen 5. mai

Publisert  Oppdatert 

God håndhygiene er et av de aller viktigste tiltakene mot infeksjoner. 5. mai markerer helsetjenesten Håndhygienedagen.

Verdens helseorganisasjon har etablert 5. mai som verdens håndhygienedag. I Norge inviterer Folkehelseinstituttet hele helsetjenesten til en nasjonal dugnad for bedre håndhygiene. Pasientsikkerhetsprogrammet stiller seg bak initiativet.

- Jeg oppfordrer alle til å markere Håndhygienedagen. God håndhygiene er med på å forebygge alvorlige pasientskader som infeksjoner. Håndhygiene og pasientsikkerhetsarbeid passer rett og slett som hånd i hanske, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i pasientsikkerhetsprogrammet.

Viktig tiltak mot antibiotikaresistente bakterier

En alvorlig trussel mot den globale folkehelsen er spredningen av antibiotikaresistente bakterier, og god håndhygiene er et viktig og effektivt tiltak mot problemet. 

«Systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger gir redusert resistensutvikling og økt pasientsikkerhet», skriver Folkehelseinstituttet på nettsidene sine.

Ressurser til lokale markeringer

Vi oppfordrer alle sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, samt alle andre helseinstitusjoner til å markere Håndhygienedagen.

 Du kan melde på teamet eller avdelingen din her.

Mer informasjon, påmelding, materiell og gode ideer til lokale arrangementer kan du finne hos Folkehelseinstituttet.

Print