HM Kongen

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

H. M. Kongen til Forbedringssamlingen

Publisert  Oppdatert 

Vi har fått den store ære av å få Hans Majestet Kong Harald på besøk under åpningen av Forbedringssamlingen 2. mars.

Der møter han over 700 helsepersonell fra hele landet. Helsedirektør og styreleder for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Bjørn Guldvog gleder seg over at kongen deltar på åpningen av konferansen.

- Helsepersonell over hele landet jobber hardt for å bedre helsetjenestene både på sykehus og i kommunene. Vi setter stor pris på at H. M. Kongen vier oppmerksomhet til innsatsen for å gjøre helse-Norge enda tryggere, sier han.

Hos rundt 14 prosent av innlagte pasienter på norske sykehus oppstår minst én pasientskade som medfører behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser.

- Trolig kunne halvparten av skadene vært unngått, sier Guldvog.

På programmet forøvrig står blant andre overlege Stian Westad, som skal snakke om åpenhet rundt feil med utgangspunkt i egne erfaringer. Trond-Viggo Torgersen og kollega Edvin Schei vil snakke om pasientkommunikasjon. Åpenhet og forbedring i pasientsikkerhetsarbeid er tema i helse- og omsorgsminister Bent Høies foredrag på konferansens andre dag.

Forbedringssamlingen 2. - 3. mars er fulltegnet. De som deltar, må senest være i salen klokka 09.45 på åpningsdagen på grunn av H.M. Kongens besøk.

Print