Lise Tanum Aulie

Lise Tanum Aulie, helse- og sosialsjef i Sandefjord er engasjert i pasientsikkerhetsarbeid i kommunen

Helse- og sosialsjef etterspør resultater

Publisert  Oppdatert 

Helse- og sosialsjefen i Sandefjord kommune er en av lederne som engasjerer seg i pasientsikkerhetsarbeidet

Lise Tanum Aulie, helse- og sosialsjef i Sandefjord kommune er interessert i å lære og å bidra i det lokale arbeidet med å styrke pasientsikkerheten.

- Det er viktig at ledere er involvert i det arbeidet som skjer lokalt, og viser interesse og engasjement for det arbeidet som gjøres, sier Tanum Aulie.

Forankring i kommunen

God ledelsesforankring og involvering er et viktig suksesskriterie i arbeidet med pasientsikkerhet. For Nygård og de andre sykehjemmene i Vestfold har det vært viktig å sikre forankring i både administrative og faglige instanser i kommunen.

Det var helse- og sosialsjefen som fattet beslutningen om at Nygård skulle delta som pilot i kampanjen i 2010, og hun har vært involvert i spredningen av kampanjen til de andre sykehjemmene i kommunen. Hun har hele tiden holdt seg oppdatert på viktige milepæler i pasientsikkerhetsarbeidet, og har i tillegg vært tilstedet på samlinger i læringsnettverk.

Etterspørre resultater

Måling av resultater er en annen viktig faktor i arbeidet med å sikre god pasientsikkerhet over tid. Helse- og sosialsjefen understreker at det er ledernes ansvar å etterspørre resultater slik at de kan følge med på endringer og forbedringer som skjer lokalt.

- Å etterspørre resultater er en viktig lederoppgave for å sikre at det hele tiden jobbes med pasientsikkerhet i alle ledd, sier Tanum Aulie.

Helhetlig bilde

Videre understreker hun at det er viktig som leder å sørge for å få et helhetlig bilde av det arbeidet som gjøres, både på sykehjem, sykehus, hos fastlegen og i hjemmetjenesten. De ulike aktørene i helsetjenesten bør samarbeide for å bedre sikkerheten til pasientene, og da er det viktig å se helheten, og ikke bare det enkelte sykehjemmet.

Riktig legemiddelbruk

Sandefjord er en av 12 kommuner i Vestfold som har deltatt i læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem. Mange fylker er i gang med lokale læringsnettverk for å spre kampanjen videre til kommunene. Vestfold har vært en stor pådriver for spredningsarbeidet, og var det første fylket som fullførte lokalt læringsnettverk. 13 sykehjem har deltatt i spredningsprosjektet, hvorav alle sykehjemmene har innført legemiddelgjennomgang som en fast rutine.

Ved Nygård bo- og behandlingshjem har innføringen av strukturerte legemiddelgjennomganger ført til at legemiddelbehandlingen er blitt sikrere, og kunnskapen om legemidler har blitt bedre, både blant leger, sykepleiere og hjelpepleiere.

- Innføringen av legemiddelgjennomganger har ført til tryggere pasienter, og de ansatte er stolte over å jobbe her. Det motiverer til videre innsats, og jeg tar med meg mye nyttig læring, avslutter Tanum Aulie.

Print