Pasientsikkerhetskonferansen i Trondheim 2012

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre åpnet Pasientsikkerhetskonferansen 2012 i Trondheim. Her sammen med ordfører Rita Ottervik og Adm.dir. i Helse Midt RHF, Gunnar Bovim. (Foto: Helse Midt RHF)

Helseminister inviterer til lagarbeid

Publisert  Oppdatert 

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støres inviterte helsepersonell fra alle regioner til lagarbeid for å bedre pasientsikkerheten i Norge.

På pasientsikkerhetskonferansen pekte Støre på at pasienters sikkerhet er avhengig av at mange spiller på lag. Han sa også at vi ikke kan garantere mot feil. Men at vi kan garantere at vi vil gjøre alt vi kan for å motvirke feil og lære av feil.

Pasientsikkerhetskampanjen viser positive resultater halvveis ut i perioden, og Støre trakk frem flere eksempler fra piloter og læringsnettverk i kampanjens regi. Han utfordret også kommunene til å inkludere kampanjens tiltak som ledd i det lovpålagte ansvaret for å drive systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Les helse- og omsorgsministerens åpningsinnlegg

Print