Ole Morten Rønning på Ahus.

I forbindelse med den nye tiltakspakken på behandling av hjerneslag, kan man nå hente ut data direkte fra Norsk hjerneslagregister. Det er ved hjelp av enkle rapporter mulig for alle sykehus å kontinuerlig følge med på om tiltakene gjennomføres, sier Ole Morten Rønning. Han er seksjonsoverlege på Akershus universitetssykehus.

Henter ut målinger direkte

Publisert

Tiltakspakka for behandling av hjerneslag er revidert. Nå kan du hente ut data direkte fra hjerneslagregisteret.

Pasientsikkerhetsprogrammet har fått tilbakemeldinger fra team som opplevde det som belastende å registrere de samme data både i Norsk hjerneslagregister og i forbindelse med tiltakspakka for behandling av hjerneslag.

Sekretariatet har derfor i samarbeid med Norsk hjerneslagregister fått lagt inn egne uttrekk av data fra registeret relevant for innføring av tiltakspakken. Teamene kan nå hente ut målingene deres i form av tidsserier fra rapporter som er tilpasset forbedringsarbeid. Dermed trenger de som bruker den nye tiltakspakka, ikke lenger å måle i Extranet.

- Effektiv og trygg behandling av hjerneslagpasienter i sykehus er avhengig av at behandlingen som gis er av god kvalitet. Hvert enkelt sykehus som behandler slagpasienter bør derfor kontrollere kvaliteten på egen slagbehandling fortløpende. Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" har laget en tiltakspakke for god kvalitet på behandling av akutt hjerneslag. Det er nå ved hjelp av enkle rapporter mulig for alle sykehus å kontinuerlig følge med på om tiltakene gjennomføres, sier Ole Morten Rønning. Han er seksjonsoverlege på Akershus universitetssykehus og har ledet ekspertgruppa for Behandling av hjerneslag.

I forbindelse med revidering er det gjort noen justeringer i tiltakene. Uttrekkene fra hjerneslagregisteret er derfor bare tilpasset den reviderte tiltakspakken. Formålet er det samme som før; å sikre at alle pasienter med akutt hjerneslag blir behandlet med anbefalt behandlingsforløp for å redusere faren for sykelighet og dødelighet etter hjerneslaget.

I høyremargen HER kan du se den nye tiltakspakken.

Endringer

• Tiltakspakken består nå av tre tiltak, hvor av det første tiltaket er relevant for den behandlende enhet.

• Tiltak 1 tilsvarer de 10 punktene som er beskrevet i den opprinnelige tiltakspakken. Formålet med tiltak 1 er å sikre at alle pasienter med akutt hjerneslag blir behandlet i henhold til anbefalt behandlingsforløp.

• Ekspertgruppen har gjort noen justeringer i hva de mener er de viktigste ti punktene i et behandlingsforløp som bør inn og overvåkes.

• Tiltak 2 og 3 er trukket ut av den opprinnelige listen på 10 punkter, og omgjort til egne tiltak relevant på sykehusnivå.

• Formålet med tiltak 2 er å sikre at alle pasienter med akutt hjerneslag får behandling på en enhet som er organisert som en slagenhet i henhold til retningslinjer.

• Formålet med tiltak 3 er å stimulere til at alle pasienter med akutt hjerneslag starter behandling på sykehuset innen 4 timer fra symptomdebut.

Print