Berit Skjerve (venstre), leder av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, arrangerer læringsnettverket i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i samme fylke.

Berit Skjerve (høyre), leder av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, arrangerer læringsnettverket i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i samme fylke.

Hjemmetjeneste og sykehjem sammen om riktig legemiddelbruk i Akershus

Publisert  Oppdatert 

Akershus fylke er først ute med et læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i både sykehjem og hjemmetjenesten. Målet er å styrke samarbeidet om pasientsikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjenesten.

I løpet av læringsnettverket vil deltakerne innføre konkret tiltak for samstemming og riktig legemiddelbruk.  Tiltakene vil bidra til å styrke samhandlingen mellom nivåene i kommunen.

15 kommuner deltar med team fra både hjemmetjenesten og sykehjem.

Behov for bedre samarbeid om legemidler

Berit Skjerve, leder av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, arrangerer læringsnettverket i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i samme fylke.

-          Det er de samme pasientene det dreier seg om. Derfor har vi invitert både sykehjem og hjemmetjenesten. Det er et stort behov for å bedre samarbeidet for å redusere legemiddelrelaterte pasientskader, sier Skjerve.

Gjennom det nasjonale læringsnettverket målte Utviklingssenteret hvor samstemte legemiddellistene var blant hjemmeboende i Bærum kommune. De fant at det er behov for bedre samarbeid mellom hjemmesykepleien og sykehjem, slik at pasientene til enhver tid har oppdaterte legemiddellister.

-          Pasientene skal skrives ut fortest mulig fra sykehus. Deretter blir de overført til korttidsplass i sykehjem, og så skal de raskest mulig komme hjem igjen. I denne prosessen kan det fort skje en svikt. Her har vi absolutt en jobb å gjøre, fortsetter Skjerve.

Akershus inspirerer

Læringsnettverket for både sykehjem og hjemmetjenester i Akershus starter opp før det nasjonale læringsnettverket er avsluttet. Flere fylker henter nå inspirasjon fra Akershus, og planlegger å starte opp kombinasjonsnettverk for å styrke samarbeidet om pasientsikkerhet i kommunene. 

Pilot for hjemmetjenesten

Høsten 2012 ble tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk testet i pilotprosjekter i Eidsberg kommune, Bydel Bjerke i Oslo kommune og i Rykkin og Sandvika distrikt i Bærum. Prosjektledere var Eivind Bjørnstad (Eidsberg), Åse Arnesen og Ingri Østensen (Oslo) og Berit Skjerve (Bærum).

Print