LN 1 hjemmetjenesten_team fra Rogaland

Unni Rostøl og Line Thomsen fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Rogaland, Stavanger kommune deltok på læringsnettverket for samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten er i gang med kampanjen

Publisert  Oppdatert 

Første samling i det nye læringsnettverket for samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er overstått. Resultatene av pilotprosjektet i forkant har gitt erfaringer resten av landets hjemmetjenester kan nyte godt av.

I 2012 pågikk et pilotprosjekt for samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. De tre kommunene som var med, Eidsberg, Bærum og Oslo, oppdaget underveis flere områder med forbedringspotensiale.

Delte erfaringer i læringsnettverk
Den 4. februar 2013 gikk den første samlingen i læringsnettverket av stabelen på Gardermoen. Her fortalte de tre kommunene hvordan piloten har påvirket arbeidsrutinene.

Prosjektet bidro blant annet til vesentlig bedring av pasientenes legemiddelbehandling. Noen pasienter seponerte (trappet ned) på legemidler, andre fikk nye på listen sin. En person opplevde stor endring i sin livssituasjon etter at hun sluttet på overflødige medikamenter. I Eidsberg og Oslo kommune ble det gjort endringer i 85-90 prosent av pasientenes medisinering, og 45 prosent i Sandvika/Rykkinn.

Les mer om resultatene og erfaringene fra de tre kommunene som deltok i pilotprosjektet 

Motivasjon: Færre feil
Blant teamene som deltok på samlingen var Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. De kom for å lære og å bli inspirert.

- Motivasjonen er å arbeide for å forbedre pasientsikkerheten og at det skjer mindre feil i helsetjenesten, sa teamet som deltok på samlingen. Teamet mente at samarbeidet mellom fastlegen og hjemmetjenesten kunne bedres og ønsket å jobbe for det.

Også teamet fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Rogaland, Stavanger kommune, var på plass. Unni Rostøl og Line Thomsen kom for å høre hvordan andre kommuner løste utfordringer i forbindelse med samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger. For sin egen del så de at Stavanger kommune kan ha god nytte av å få en farmasøyt med på legemiddelvurderingen i hjemmetjenesten.

- Farmasøyten ser ting på en annen måte, fordi vedkommende har spesialkompetanse på legemidler. Vi trenger en bevisstgjøring blant sykepleiere og leger, og dette vil en farmasøyt kunne bidra til, sa Rostøl og Thomsen.

Vil skape entusiasme
På spørsmål om hva slags forventninger de hadde til deltakelsen i det nasjonale læringsnettverket, svarte de at de ønsket å gjøre en god jobb for kommunen. De vil være med på å skape entusiasme og lære av kollegaer rundt om i landet.

Les mer om innsatsområdet her

Print