201704-trykksaar-ahus

Pia Tangstad og Tine Karlsrud jobber for å forebygge trykksår på ortopedisk klinikk på Ahus. (Foto: Ahus)

Hudsjekk og snuregime mot trykksår

Publisert  Oppdatert 

Ortopedisk klinikk på Ahus har gått fra i snitt to dager mellom hvert trykksår, til åtte dager mellom. Klinikken har klart å holde fokuset selv om det er flere år siden de var pilot for innsatsområdet.

Trykksår er vanskelige å behandle når de først har oppstått.

- Det forebyggende arbeidet er viktig, sier seksjonsleder Pia Kauslund Tangstad til Ahus’ intranettside.

Ortopedisk klinikk jobber med tiltakspakken for forebygging av trykksår, og var nasjonal pilot for tiltakspakken da den ble innført. De har klart å holde oppmerksomheten oppe også etter pilotperioden, selv om flere år har gått. De har til og med klart å forbedre resultatene ytterligere. 

Klinikken har valgt å gjøre en risikovurdering på alle øyeblikkelighjelppasienter. Personalet sjekker huden til risikopasienter jevnlig, har snuregime og bruker overmadrasser med luft.

Klinikken jobber for at alle ansatte skal ha kompetanse på trykksår, både gjennom opplæring og informasjon på e-post, lommefolder, påminnelse på morgenmøte og oppslag på tavlen.

- Vi har en tavle som oppdateres daglig. Den henger synlig for pasienter og pårørende. I går var det 39 dager siden forrige trykksår, og da jublet vi litt foran tavlen. Det skaper engasjement og er med på å gjøre en forskjell, sier Tine Karlsrud. Hun er sykepleier fra ortopedisk sengeområde S105.

(Utdrag av tekst hentet fra Ahus’ intranettside)

 

Print