gttillustrasjon

Husk å melde inn GTT tertialtall

Publisert  Oppdatert 

11. oktober er fristen for å legge inn pasientskadetall for 1. tertial ved bruk av Global Trigger Tool.

Teamene som jobber med Global Trigger Tool (GTT) i de enkelte helseforetakene har frist 11. oktober for å registrere tertialdata i Extranet. Tallene som skal legges inn, er for perioden 1. januar til og med 30. april 2016.

Tertialvis rapportering i Extranet

Parameter «prosentandel av innleggelser med en pasientskade» rapporteres tre ganger i året og brukes i det nasjonale dashbordet for pasientsikkerhetsprogrammet. Innrapportering betyr i praksis at teamene sørger for at data ligger i Extranet og gir beskjed om dette til sekretariatet. Sekretariatet vil hente data direkte fra Extranet.

Sekretariatet ber teamene om å gi beskjed når rapporteringene er klare ved å sende e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no (emne: GTT-tall tom 30. april 2016), innen fristen.

Har du spørsmål om rutinene, kontakt sekretariatet ved måleansvarlig Carol Perez Romay, carol.perez.romay@helsedir.no

Print