gttillustrasjon

Husk pasientskadetall 2. mai

Publisert  Oppdatert 

Innen 2. mai må GTT-teamene levere årstall for pasientskader i 2015. Samtidig er det tid for å legge inn tertialdata for 1. september til 31. desember.

Det er viktig at resultatene kommer inn i tide for å kunne benyttes i den årlige meldingen til Stortinget om pasientsikkerhet. Husk derfor fristen 2. mai.

Årsskjema er tilgjengelig HER.

Neste frist for tertialdata på GTT er også 2. mai. Deretter er neste frist 11. oktober. Da skal tall fra 1. januar til og med 30. april 2016 rapporteres inn.

Parameter «prosentandel av innleggelser med en pasientskade» rapporteres tre ganger i året og brukes i det nasjonale dashbordet for pasientsikkerhetsprogrammet. Innrapportering betyr i praksis at teamene sørger for at data ligger i Extranet og gir beskjed om dette til sekretariatet. Sekretariatet vil hente data direkte fra Extranet.

Print