Skedsmotun

Husk Stopp trykksår-dagen 16. november

Publisert  Oppdatert 

95 prosent av alle trykksår kan forebygges. Likevel får en av fem pasienter i sykehus og sykehjem trykksår. 16. november er Stopp trykksår-dagen.

Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død. Marker Stopp trykksår-dagen 16. november 2017 med plakaten du finner i høyre marg.

Mer materiell til dagen finner du hos Norsk interessefaggruppe for sårheling. Der finner du også en quiz om trykksår.

Husk å bruke vår tiltakspakke for forebygging av trykksår. Tiltakene er:

  1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem
  2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
  3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter
  4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter
  5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
  6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak
  7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting

 

Print