Oppsalhjemmet-1

6. juni markeres "Hva er viktig for deg-dagen" i hele landet. (Foto: Stig Marlon Weston)

«Hva er viktig for deg?»-dagen 2018

Publisert  Oppdatert 

6. juni skal 50.000 ansatte i helsetjenesten spørre pasientene om hva som er viktig for dem.

 «Hva er viktig for deg?»-dagen markeres i 130 kommuner og på en rekke sykehus over hele landet. Det er KS og Folkehelseinstituttet som står bak markeringen i Norge.

Formålet med markeringen er å få felles innsikt i pasientenes ønsker og behov og gi pasientene en bedre hverdag. Tradisjonelt har helsepersonell vært opplært til å fokusere på hva som feiler pasienten. Men ved å lede fokuset over på hva som er viktig for pasienten vil pasientene oppleve å bli sett og lyttet til, og slik legger man grunnlag for en tillitsbasert kommunikasjon. I arbeidet med gode pasientforløp er tydelig kommunikasjon mellom pasient og behandler nødvendig. Ikke minst bidrar det til å senke risikoen for pasientskader.

- Vi stiller oss helhjertet bak «Hva er viktig for deg?»-dagen og oppfordrer hele helsetjenesten til å delta. Å lytte til pasientenes opplevelser og erfaring bidrar til å unngå misforståelser og forebygge pasientskader. Derfor er dette en viktig markering, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i pasientsikkerhetsprogrammet.

Buttons og materiell

For å vise alle ansatte, pasienter og pårørende hvilken dag 6. juni er, er det utarbeidet buttons, plakater, logoer og materiell som kan bestilles eller lastes ned her.

Skal din avdeling markere «Hva er viktig for deg?»-dagen på en spesiell måte? Send bilder og en kort kommentar til gabrielle.legrand.gjerdset@helsedir.no, så kommer det på pasientsikkerhetsprogrammets Facebookside.

Print