IMG_1455

Bilde: Team som jobber med innsatsområdene ved Sykehuset i Vestfold.

Hva skjer i 2014?

Publisert  Oppdatert 

Kampanjen fortsetter som femårig program. Følgende aktiviteter er planlagt i år

Pasientsikkerhetskampanjen fortsetter som et femårig program. Alle innsatsområdene videreføres.

Fortsetter med tiltak og målinger

Styringsgruppen har vedtatt at alle helseforetakene opprettholder og fortsetter med implementeringen av relevante tiltak. Helseforetakene skal fremdeles kontinuerlig måle pasientskade med Global Trigger Tool (GTT).

Ved kampanjens slutt var 40 prosent av kommunene kommet i gang med relevante tiltak. I programmet skal det satses ytterligere på kommunenes deltakelse.

Ledersamling 4. juni i Trøndelag

I juni arrangerer programmet, i samarbeid med Helse Midt-Norge, en samling for ledere. Samlingen vil ta for seg blant annet ledelsesverktøy, pasientsikkerhetskultur og implementering. Ledere på direktørnivå og styremedlemmer er viktige målgrupper for samlingen.  

Hold av datoene: Høstsamling i oktober

27. og 28. oktober arrangerer programmet en større høstsamling på Gardermoen for alle involverte deltakere i programmet, både ledere og helsepersonell. Hensikten er å følge opp team ved å støtte videre implementering av innsatsområdene og tiltakene.

Målgruppen er helsepersonell som er i gang eller skal i gang med tiltak og målinger, lokale programledere og ledere på alle nivåer.

Ny kulturundersøkelse

Helseforetakene starter med en ny undersøkelse av pasientsikkerhetskulturen i tidsrommet februar – juni. Resultatene vil måles opp mot sist måling for to år siden, og brukes for å iverksette målrettede tiltak.Programmet bistår RHFene med veiledning i innsamling og analyser av dataene som samles inn. Les mer om målingen her.

Ferdigstilling av læringsnettverk

I løpet av 2014 skal læringsnettverkene innen forebygging av overdosedødsfall, trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på postoperative sårinfeksjoner og ledelse av pasientsikkerhetsarbeid ferdigstilles.

Ny nettadresse: pasientsikkerhetsprogrammet.no

Programmets organiseringen vil være lik som før, med styringsgruppe og regionale og lokale programledere i RHFene og HFene. Sekretariatet fortsetter i sin nåværende størrelse i Kunnskapssenteret, ledet av Anne-Grete Skjellanger. Nettadresse og kontakt endres til pasientsikkerhetsprogrammet.no og post@pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Les mer om programmet og overgangen 

Les om lanseringen 

Print