Diakonhjemmet-11

(Foto: Stig Marlon Weston)

Hva skjer med programmet?

Publisert  Oppdatert 

Også etter 2018 skal man jobbe med pasientsikkerhet – nå går diskusjonen om i hvilken form.

Pasientsikkerhetsprogrammet startet i 2014 og varer ut 2018. Det ble opprettet på mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målsetningene er å redusere andel pasientskader med 25 prosent, skape varige strukturer for pasientsikkerhetsarbeidet og jobbe med pasientsikkerhetskultur. Flere har spurt hva som skjer etter 2018. Noen skal i gang med nye innsatsområder, og lurer på om de vil få hjelp og støtte etter 2018.

- Det som er sikkert, er at pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres etter 2018. Vi er nå i prosess med departementet og ulike parter i helsetjenesten om form på dette arbeidet. I programmets avsluttende år vil vi jobbe videre med å skape varige strukturer i de ulike delene av helsetjenesten, sier Anne-Grete Skjellanger. Hun er sekretariatsleder for pasientsikkerhetsprogrammet.

Skjellanger vil oppfordre alle som jobber med innsatsområder og forbedringsprosjekter om å fortsette med det gode arbeidet og utvide det. Det blir hjelp og støtte å få også etter 2018, sier hun.

Print