ikon

Hvem bør få årets pasientsikkerhetspris for ledere?

Publisert  Oppdatert 

Kjenner du en leder som utmerker seg i pasientsikkerhetsarbeidet og bidrar til reelle forbedringer for pasientene? Da kan du nominere personen til årets pasientsikkerhetspris for ledere.

Pasientsikkerhetsprisen deles for andre gang ut av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til ledere i helse – og omsorgstjenesten som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet. Årets pris skal deles ut på Helsekonferansen i Oslo.  

 Kriteriene for aktuelle kandidater er at vedkommende er en tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet. Som leder skal vedkomne bidra aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur, ha satt konkrete mål for å redusere pasientskader, iverksatt tiltak og oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater.

Ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjeneste kan nomineres.

Fjorårets prisvinner var medisinsk direktør og viseadministrerende direktør ved NLS, Barthold Vonen.Alle kan melde på kandidater.

Forslag sendes per e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 27.mars 2015.

Forslag må inkludere:

Navn på kandidat:
Tittel og arbeidssted til kandidat:
Begrunnelse i henhold til gitte kriterier:
Ditt navn, stilling, kontaktinformasjon og arbeidsstedSpørsmål? Ta kontakt med nanna.fredheim@helsedir.no

Print