Team fra Helgelandssykehuset

Teamet fra Helgelandssykehuset arbeider med fremdriftsplan for prosjektet. Fra venstre; Marit Mellingen, May Britt Wang og Espen Bergli.

I gang med hjerneslag

Publisert  Oppdatert 

Ved andre samling i læringsnettverket for behandling av hjerneslag, deltok tverrfaglige team fra hele landet.

På samlingen ble den reviderte tiltakspakken for behandling av hjerneslag presentert. Tiltakspakken skal bidra til å sikre rett praksis gjennom hele pasientforløpet for pasienter med akutt hjerneslag, og dermed redusere risikoen for komplikasjoner.

Det er antatt at ca. 15 000 personer rammes av hjerneslag i Norge årlig. Økning i antall eldre vil trolig gi en økning i slagtilfeller, og dermed utgjøre en stor utfordring for helsetjenesten med hensyn til akuttbehandling, rehabilitering, pleie og omsorg.

- Vi har en god slagbehandling i Norge, og det vi arbeider med gjennom pasientsikkerhetskampanjen og hjerneslagregisteret er å gjøre denne enda bedre, sier Bent Indredavik, som er leder av kampanjens ekspertgruppe for hjerneslag og er avdelingsoverlege Slagenheten ved St. Olavs hospital.

Indredavik som gjennom en årrekke har arbeidet og forsket på hjerneslag, legger til at det er viktig å registrere og dokumentere for å kunne vite effekter av det vi gjør. For å se om endringer fører til forbedringer, er vi nødt til å måle.

Ved Helgelandssykehuset HF er de godt i gang med arbeidet, og er positive til den tilpassede tiltakspakken og målingene som ble presentert på samlingen i Trondheim. Teamet har gjort mye i innledende fase av læringsnettverket. De har blant annet allerede startet med folkeopplysningsarbeid siden kartleggingen av pasientforløpene viser at man taper mye tid før pasientene tar kontakt med sykehusene. Dette er i samarbeid med Universitetet i Nordland.

Les mer om informasjonsarbeid ved Helgelandssykehuset her

Les mer om innsatsområdet her

Finn materiell knyttet til læringsnettverket her

Print