UVI pilot team LSH og Aurland

Team ved Helse Førde er i gang med pilotprosjekt som skal teste tiltak for å redusere urinveisinfeksjoner.

I gang mot infeksjoner

Publisert  Oppdatert 

I Helse Førde er de godt i gang med pilotprosjektet for reduksjon av urinveisinfeksjoner knyttet til bruk av urinveiskateter.

I pilotprosjektet skal de teste tiltak for å redusere urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter både i sykehjem og sykehus. Prosjektet foregår ved Aurland Helsetun og medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus.

– Det har gått veldig bra, oppstarten av prosjektet har vært god. Vi er nå i en fase der vi kartlegger praksis, og det er stor interesse knyttet til hva vi finner ut, forteller prosjektleder og hygienesykepleier Anne Hellebust. Ved både sykehuset og sykehjemmet er de i gang med registreringer som følger tiltakspakken og med MiniAudit.

Potensial for forbedring

bilde Aina Helland Lærdal

Et av tilakene i tiltakspakken for å redusere urinveisinfeksjoner er å sikre at kateter kun benyttes ved dokumentert indikasjon.
-  Allerede nå etter noen intervjuer seg jeg at det er et forbedringspotensial i å dokumentere bruken av kateter. Alle jeg har intervjuet har vært veldig bevisst på dette, men det mangler innarbeidete rutiner for skriftlig dokumentasjon, forteller Hellebust.

Et samhandlingsprosjekt

Prosjektet er styrt fra Helse Førde men gjennomføres ved en avdeling i sykehuset og i sykehjemmet. Prosjektlederen synes samhandlingen går bra og at det gir prosjektet en ekstra dimensjon. – En del pasienter går fra sykehus til sykehjem med kateter og da kan det mangle dokumentasjon på kateter og indikasjon. Nå får vi jobbet målrettet med å forbedre dette, avslutter Hellebust. (Foto: Aina Helland igang med daglig måling)

Her kan du lese mer om innsatsområdet og se hvilke tiltak pilotprosjektet tester ut

(Publisert 10.09.2012)

Print