201604-ask-goteborg

Pasientsikkerhetsprogrammets leder Anne-Grete Skjellanger holdt en presentasjon på årets International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Gøteborg. Den handlet om "national strategies to build capability for quality improvement".

Ideer til neste forum?

Publisert  Oppdatert 

Vi vil gjerne ha dine forslag til presentasjoner på International Forum on Quality and Safety in Healthcare i London neste år.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare etterspør nå ideer og innspill til presentasjoner til neste konferanse.

Har du noen tanker eller ideer om forbedringsarbeid og pasientsikkerhet som du gjerne vil høre mer om? Pasientsikkerhetsprogrammet samler nå inn slike innspill. 

Forumet ønsker seg særlig forelesere med pasientperspektiv og som har samarbeidet med pasienter om det som presenteres. Forumet har ellers satt opp fem kategorier:

•Safety

•Quality, Cost, Value

•Person and Family Centred Care

•Population and Public Health

•Building Capability and Leadership

Send dine forslag til oss innen 17. juni, til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Her kan du lese mer om forumets Call for speakers.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare avholdes til neste år i London fra 26. - 28. april.

Print