Kari Lossius helfigur

Kari Lossius, Klinikkdirektør ved Bergensklinikkene

”Ingen ting er verre enn å miste pasientene sine”

Publisert  Oppdatert 

Denne høsten starter læringsnettverk for forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Dette er et viktig innsatsområde; I 2011 var det 262 registrerte overdosedødsfall i Norge.

Mange overdosedødsfall skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandlingen. Forskning tyder på at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers – derfor er det ekstra viktig med god oppfølging etter endt behandling.

 Viktig å informere

Jon Storaas, leder for Rusmisbrukernes fellesorganisasjon, understreker at det er viktig at rusavhengige får tilstekkelig med informasjon ved utskrivning. Han synes det er positivt at det nå settes i gang et læringsnettverk for forebygging av overdosedødsfall, og mener det er en god start:

”Rusavhengige er flinke til å bagatellisere og er ikke klar over alle farene for overdose. Derfor er det viktig å informere,” sier Storaas.

Han forteller videre at de som injiserer ikke har god nok kunnskap om farene med å sette en dose etter et kortere eller lenger avbrekk – derfor er informasjon ved utskriving spesielt viktig.

”For å sette det inn i et litt bredere perspektiv så får faktisk mange rusavhengige i behandling det dårligere etter endt behandling. De får på medisinspråket et dårligere funksjonsnivå grunnet manglende oppfølging, og noen dør,” sier Storaas.

Pilotprosjekt ved Bergensklinikkene 

”Dette er et kjempeviktig innsatsområde, for det er ingen ting som er verre enn å miste pasientene sine,” sier Kari Lossius, Klinikkdirektør ved Bergensklinikkene.  

Bergensklinikkene er en av tre pilotprosjekter som har testet ut tiltakspakken, som legger spesielt vekt på oppfølging av pasienten etter endt behandling. Klinikkdirektøren, som har ledet pilotprosjektet, samt arbeidsgruppen for forebygging av overdosedødsfall, har gode erfaringer med innføring av tiltakene:

”Det har vært lett å engasjere de ansatte, for dette er en kjempeviktig sak. Det er ingen ting som er verre enn å miste pasientene sine, derfor er det viktig med tiltak som gjør arbeidet med å forebygge dødsfall mer systematisk,” sier Lossius.

Omsorgsfullt

Enda viktigere er det at pasientene selv opplever tiltakene som noe positivt. Ved Bergensklinikkene synes de aller fleste pasientene at dette er et bra initiativ.

”Det er noen pasienter som mener at de har kunnskap nok, og opplever dette som innblanding. Men, de aller fleste synes det er positivt, og opplever det som omsorgsfullt, forteller Lossius.

Læringsnettverk legitimerer

Lossius ser frem til å delta på læringsnettverket, som har første samling 25.-26. september i Tromsø.

”Et læringsnettverk for dette område er viktig fordi det legitimerer at forebygging av overdosedødsfall er viktig. Det får en prioritet og et systematisk fokus, som det ikke har hatt tidligere,” sier Lossius.

Dyktige medarbeidere

Hun avslutter med å rose de ansatte ved klinikken:

”Forankring i ledelsen er viktig, men like viktig er dyktige medarbeidere som lytter og tar til seg ledernes kunnskap. Ledelsen kan ikke eie dette alene. Hos oss har alle vært engasjerte og ivrige, nettopp fordi det er en såpass viktig sak,” sier Lossius.

Det er gjennomført tre pilotprosjekter for å teste ut tiltakspakken. Pilotprosjektene er gjort ved Bergensklinikkene, Universitetssykehuset i Nord - Norge HF og Oslo Universitetssykehus HF. Rapporter fra pilotprosjektene vil bli lagt ut på kampanjens nettside i god tid før læringsnettverket starter opp.

Tiltak for å forebygge overdosedødsfall

Kampanjen har utarbeidet fire tiltak som skal forebygge dødsfall etter utskrivelse fra institusjon: 

1. Spesialistvurdering innen ett døgn

2. Utarbeidelse av kriseplan

3. Informasjon om forhøyet risiko for overdose og opplæring i førstehjelp/ kameratredning

4. Sikring av kritiske elementer ved utskrivelse; utskrivningssamtale, «time i hånden», levere ut kriseplan og overdosekort

 

For mer informasjon om læringsnettverket, se invitasjon i høyre marg.

Print