201605-arbeidsgruppe brukerorientering

Arbeidsgruppa for brukerorientering diskuterte hvordan de kan spre informasjon om pasientsikkerhet og våre nye tiltakspakker. Gruppa består av representanter fra alle de regionale brukerutvalgene og brukerorganisasjoner som Mental Helse, Kreftforeningen, FFO(Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Norsk Pasientforening.

Ingenting om meg uten meg!

Publisert  Oppdatert 

Hvordan styrke pasient/bruker og helse- og omsorgstjenesten i brukermedvirkning og pasientsikkerhet? Det var blant temaene da vår arbeidsgruppe for brukermedvirkning nylig møttes.

Dette var andre gangen representantene i pasientsikkerhetsprogrammets arbeidsgruppe for brukermedvirkning var samlet i år.

Arbeidsgruppen består av representanter fra alle de regionale brukerutvalgene og brukerorganisasjoner som Mental Helse, Kreftforeningen, FFO(Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Norsk Pasientforening.

Bare spør! og nye tiltakspakker

Ulike tema ble diskutert, som hvordan brukerorganisasjonene kan bidra til å spre informasjon som kan styrke pasientsikkerheten i sine nettverk, som for eksempel Bare spør!-brosjyren. Arbeidet med nye tiltakspakker var også tema for møtet.

Prosjektleder for tiltakspakken for tidlig oppdagelse av forverret tilstand la frem hvor langt arbeidet har kommet så langt – og representantene kom med innspill. Et annet sentralt tema som ble diskutert var hvordan man best mulig kan styrke pasientene/ brukerne og helse- og omsorgstjenesten på å bli bedre på brukermedvirkning og pasientsikkerhet.

- Brukermedvirkning er en grunnleggende bærebjelke i vårt arbeid. At vi har så mange erfarne og sterke brukerrepresentanter i en egen arbeidsgruppe for brukermedvirkning, ser vi på som en stor styrke og viktig suksessfaktor for arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger.

Innspill til saker?

Neste møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning blir i oktober. Har du saker du ønsker at arbeidsgruppen skal diskutere, vennligst kontakt Nanna Fredheim, prosjektleder for brukermedvirkning i pasientsikkerhetsprogrammet på epost: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Print