Janicke Stordalen og ansatte_web, foto STHF

Janicke Stordalen har vært primus motor for arbeidet med å styrke slagbehandlingen ved Sykehuset Telemark. (Foto: Sykehuset Telemark HF)

Fra bunn til topp på hjerneslag

Publisert  Oppdatert 

Janicke Stordalen bidro til en stor snuoperasjon på hjerneslag ved Sykehuset Telemark. Se hvordan de har redusert tiden fra symptom til behandling med 75 minutter.

Janicke Stordalen (47), seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering ved Sykehuset Telemark ble nylig ble tildelt lederpris for pasientsikkerhet 2016. Hun fikk prisen i kategori spesialisthelsetjeneste for sin målrettede innsats for behandling av hjerneslag.

Det hele startet i 2011 da det for første gang ble lagt frem nasjonale tall på 30-dagers overlevelse etter slag. Sykehuset Telemark hadde samme år etablert en slagenhet og arbeidet målrettet med slagbehandling over en tid. Sjokket var derfor stort da det viste seg at de var blant de dårligste i landet når det gjaldt 30-dagers overlevelse.

Pilot for tiltak på hjerneslag
Det tok imidlertid ikke lang tid før man bestemte seg for å brette opp ermene og gjøre noe med resultatene. Stordalen, som akkurat hadde startet opp som seksjon for nevrologi, slag og rehabilitering ved medisinsk klinikk, bidro sterkt til den interne diskusjonen om at noe måtte gjøres. Blant annet fikk hun støtte til å melde avdelingen som pilotprosjekt til pasientsikkerhetsprogrammet på innsatsområdet «Behandling av hjerneslag».

- At vi fikk den innsikten i forbedringskompetanse har vært en viktig suksessfaktor, forteller Janicke Stordalen.

Ambulerende slagteam
Ansatte ved sykehuset med Stordalen i spissen dro selv ut på kjøpesenter og andre arenaer i lokalmiljøet for å informere om symptomer og viktigheten ved å ringe 113 ved mistanke om hjerneslag. Folkeopplysning står fortsatt sentralt – blant annet gjennom et ambulerende slagteam som følger pasienter hjem, er i kontakt med bedrifter og næringsliv, fastlegekontor og kommunale tjenester. De har utarbeidet en behandlingslinje og fra symptomdebut til pasienten skrives ut hjem eller videre til institusjon, og samarbeider med kommune/institusjon slik at man sikrer at pasienten er i gode hender videre. Det er fast prosedyre at legen gjør en risikovurdering i forhold til hva som var årsaken til hjerneslaget og hva som kan gjøres for å forebygge et nytt slag. Pasienten får time hos fastlegen innen 14 dager og ved slagpoliklinikken etter 3 måneder.

75 minutter raskere behandling
Det systematiske arbeidet har resultert i at pasienter ved sykehuset nå kommer 75 minutter raskere til behandling med blodfortynnende medisiner (trombolyse) fra første symptom på hjerneslag. At man starter behandling tidlig etter symptomdebut etter hjerneslag er avgjørende viktig for resultatet av behandlingen. Sykehuset Telemark ligger i dag også over landsgjennomsnittet på 30-dagers overlevelse etter hjerneslag.

Felles forståelse av målet
- Vår forbedring på hjerneslagsbehandling er resultat av godt samarbeid mellom mange ulike fagpersoner og yrkesgrupper, både internt på og utenfor sykehuset, forteller Stordalen. Dette innebærer et tett samarbeid mellom prehospital, akuttmottak, radiolog, bioingeniører med flere. En svært viktig suksessfaktor har vært at alle har hatt en felles forståelse for målet; «Vi skal sikre at vi gjør det vi skal, riktig første gang, til hver enkelt pasient – hver gang». Det har bidratt til at vi har dratt i samme retning, legger hun til.

- Fra et lederperspektiv har det vært viktig å bidra til å holde fokus, la dyktige fagfolk få lov til å vokse – og synliggjøre resultatene. Og så er det viktig å feire resultatene underveis, forteller hun.

Nå om dagen er det simulering som står på dagsorden – her trener leger og sykepleiere på at pasienter kommer inn til trombolyse.

God forbedringsspiral
- Nå har vi jobbet systematisk med hjerneslag siden 2011, og har kommet inn i en god forbedringsspiral, som gjør at vi ønsker å strekke oss videre. Vårt neste mål nå er å bli sertifisert som slagsenter, forteller seksjonslederen, som personlig drives veldig av utviklingsarbeid;

- Det er så motiverende å jobbe med forbedringsarbeid og se at resultatene blir bedre, avslutter hun.

 

Print