fast

Jobber mer systematisk med behandling av hjerneslag

Av Nanna Fredheim
Publisert  Oppdatert 

Team fra 36 sykehus har deltatt i kampanjens læringsnettverk for behandling av hjerneslag. Nå starter arbeidet med å videreføre og spre tiltakene til alle relevante avdelinger i landet.

Jobber bedre og mer systematisk

Deltakerne på læringsnettverket forteller at de nå jobber mer systematisk med behandlingen av hjerneslag. Tiltakene oppleves som meningsfylte og har gitt større oppmerksomhet til arbeidet, både i sykehuset og i lokalsamfunnet.

Se tiltakene for behandling av hjerneslag her

- Dette er jo kjent kunnskap, ikke noe nytt. Men gjennom læringsnettverket og pasientsikkerhetskampanjen har vi fått hjelp til å implementere denne kunnskapen, forteller én av deltakerne på læringsnettverket.

Flere team forteller at de nå har bedre etterlevelse av de nasjonale retningslinjene for hjerneslagbehandling, og at tiltakene har gjort at de har revidert eksisterende sjekklister for slagbehandling.

Ledelsens støtte er avgjørende

Mange mener de fremdeles kan bli bedre på dokumentasjon av NIHSS (skalavurdering av hjerneslag) og av gjennomført svelgtest.

På Nordlandssykehuset forteller de at de jobber raskere enn tidligere, og at resultatene fra målingene engasjerer og skaper entusiasme. Teamet mener arbeidet i stor grad har vært mulig på grunn av tydelig støtte fra ledelsen.

Pasientene må behandles raskt

En av utfordringene i behandling av hjerneslag er å sørge for at pasientene kommer raskt inn til behandling. I henhold til tiltakene skal pasientene komme inn til slagenhet i sykehus slik at akutt blodoppløsende behandling (trombolyse) kan gis innen 4,5 timer. Mange pasienter kommer til sykehus for sent til at slik skadebegrensende behandling kan gis.

Som en del av arbeidet har mange av sykehusene derfor jobbet aktivt med folkeopplysning for å spre budskapet om at personer med symptomer på slag, bør komme så raskt som mulig til sykehus. Flere har trykket opp informasjonsmateriell samarbeidet med lokale medier og hatt stand på kjøpesenter. Informasjonstiltakene har blitt godt mottatt av lokalbefolkningen.

Les mer om innsatsområdet behandlimng av hjerneslag her

Print