kampanjetavle dk a

Kampanjetavler brukes aktivt i pasientsikkerhetsarbeidet i Danmark. Her illustereres blant annet hvor mange dager det har gått siden siste SVK-infeksjon. (Foto: Dansk selskab for patientsikkerhed)

Kampanjetavler som spredningsverktøy

Publisert  Oppdatert 

Kampanjetavler er et nyttig verktøy for å synliggjøre kampanjens fremdrift og mål. I Danmark er pasientsikkerhetsprogrammet Patiensikkert Sygehus godt i gang, og kampanjetavler benyttes allerede ved flere sykehus.

- Kampanjetavler er et godt verktøy som bidrar til å synliggjøre resultatene av det viktige arbeidet som gjøres.  Kampanjekolleger i andre land fremhever kampanjetavlenes betydning for både synliggjøring og involvering. Danmark og Skotland har gått foran som gode eksempler, og jeg oppfordrer foretak og sykehjem til å følge etter, sier Anne Grete Skjellanger.

Viktig å måle
Kampanjeleder og overlege Christian von Plessen ved Hillerød sygehus opplever at tavlene har vært et viktig måleverktøy i forbindelse med implementering av tiltakspakkene. Her har de brukt tavlene flittig til å dokumentere resultater underveis, og han mener at kontinuerlig måling er avgjørende for å sikre et godt grunnlag for forbedring.

Pasientene får mulighet til å bidra
Ved Thy Mors sygehus i Danmark er kampanjetavler i bruk ved samtlige medisinske avdelinger. De er plassert i korridorene slik at de er godt synlig for både personale, pasienter og pårørende. Hvert enkelt innsatsområde har fått sin egen tavle, der man enkelt kan følge med på resultatene.

- Vi synes det er viktig at tavlene er plassert slik at alle kan se dem. Hvis pasientene for eksempel selv er klar over at de kan redusere risikoen for trykksår ved å bevege seg og ikke ligge i samme stilling for lenge av gangen, kan de selv bidra til å forebygge problemet, sier avdelingssykepleier Annette Børsting ved Thy Mors Sykehus.

 

Les mer om bruk av kampanjetavler i Danmark

Norske sykehjem følger etter
Flere av sykehjemmene som har deltatt på læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem har startet opp med bruk av kampanjetavler, og opplever at tavlene blir godt mottatt blant både pasienter og pårørende. Karasjok sykehjem i Finnmark, Engen sykehjem i Hordaland, Søbstad Helsehus i Sør-Trøndelag og Kamfjord, Lunden og Nygård sykehjem i Vestfold bruker alle kampanjetavler for å formidle resultatene av arbeidet med tiltakene.

Print